Nyheter

Nytt Ullevål-opprør i Oslo Arbeiderparti

En rekke lag i Oslo Ap vil nå binde hele fylkeslaget til masta og si tydelig i fra: Ullevål sykehus skal bevares og planene på Gaustad må skrotes.

Bilde 1 av 2

Sterke krefter i Oslo Ap jobber nå knallhardt for å sørge for at fylkespartiet går tydelig inn for å bevare Ullevål sykehus.

I forkant av årsmøtet i Oslo Ap har en rekke partilag samlet seg og utformet et skriftlig forslag årsmøtet må ta stilling til. Forslaget er langt, men kan kort oppsummeres slik: Ullevål sykehus må bevares og videreutvikles, fagmiljøene på Ullevål må bestå og Aker sykehus må gjenreises som lokalsykehus for hele Groruddalen.

LES OGSÅ: Lærerleder slår alarm om situasjonen i skolene: – Mange er på felgen (+)

Pandemisykehus

Forslaget er underskrevet en rekke profilerte politikere i Oslo Ap som Marit Nybakk, Ole Jacob Kjendlie, Tove strand, Gro Balas, Stine Haram og Bente Christensen.

– Vi mener det er viktig at Ullevål bevares. Ullevål ble bygget i en pandemisituasjon, og nå står vi i det samme igjen. Ullevål er et perfekt sykehus for å hanskes med smittesituasjonen, sier leder av Internasjonalt Forum og mangeårig stortingsrepresentant Marit Nybakk til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Vil ikke ha sirkelblokk: – Et risikofylt forsøksprosjekt og ikke det vi trenger i Grorud bydel (+)

Hun får støtte av leder Bygdøy/Frogner Ap, Ole Jacob Kjendlie. Han viser til at assisterende helsedirektør Espen Nakstad i vår sa at vi måtte tenke nytt når vi bygde framtidas sykehus, og pekte i retning av at sykehusene bør ha større plass i stedet for «svære, høye tårn».

– Vi må lytte til alle spesialistene og fagfolkene som advarer mot å legge ned Ullevål i stedet for superbyråkratene som har bestemt at sykehuset skal legges ned, sier Kjendlie.

Årsmøtet, som skulle blitt avholdt på lørdag er forøvrig utsatt på ubestemt tid på grunn av smittesituasjonen i Oslo.

Tidligere vedtak

I fjor vedtok representantskapet i Oslo Ap at de ønsker en skikkelig utredning av Ullevål som alternativ. Men i bystyret i byrådet har Oslo Ap fortsatt å jobbe for utbygging av nye sykehusbygg på Gaustad. Grunnen til det er at helsemyndighetene med helseminister Bent Høie i spissen har sagt tydelig at planene om nye sykehusbygg på Gaustad, salg av Ullevål-tomta og utbygging av Aker sykehus henger sammen. Det er alt eller ingenting, noe som har ført til at Oslo Ap ikke har turt å gå imot planene i frykt for at alt skal kollapse.

LES OGSÅ: Kristin fikk livet snudd på hodet etter slag – nå kjemper hun for å få hverdagen til å fungere (+)

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, gjentar den bekymringa nå. Han sier at det aller viktigste er å sørge for at Aker blir bygd. Helseminister Bent Høie har sagt tydelig i fra at dersom Gaustad-planene skrotes blir det heller ikke nytt sykehus på Aker.

– Oslo Arbeiderparti har hele tiden vært klare på at hele Groruddalen skal ha Aker som sitt sykehus. Det må garanteres at alle fire bydelene kommer inn allerede i første etappe. Og det må sikres nok sykehusplasser for at de skal kunne betjene befolkningen i svært mange år. Aker sikrer økt kapasitet. Aker må komme først, sier Jacobsen.

Bystyremøte
Rådhuset
Budsjettforhandlinger
Frode Jacobsen

Frode Jacobsen. Foto: Siri Eriksen

Han sier også at for Oslo Ap er det uakseptabelt at Aker blir holdt som gissel for å presse gjennom de andre sykehusplanene.

– Men vi vil ikke stille oss i en posisjon der vi risikerer at Aker ikke vil bli bygd, sier han.

Støtte fra tillitsvalgte

Ullevål-forkjemperne i Oslo Ap får ikke uventet tydelig støtte fra de tillitsvalgte ved sykehuset. De har lenge kjempet for nettopp en bevaring av Ullevål som sykehus. De frykter at det nye sykehuset på Gaustad vil bli for lite, for dårlig og for dyrt.

– Det er fint at politikerne hører på den bekymringen som har kommet fra fagmiljøene. Vi er dypt bekymret for at vi ikke får et sykehus som kan inneholde alle funksjonene som hører sammen. I de foreliggende planene vil vi få oppsplitting av fagmiljøer og funksjoner som gjør at det er vanskelig å se for seg at vi får en helhetlig sykehusdrift, sier foretakstillitsvalgt ved OUS for Overlegeforeningen Aasmund Bredeli.

LES OGSÅ: De gledet seg til studietiden. Så satte korona en stopper for det sosiale livet (+)

Også Fagforbundet og Sykepleierforbundet er svært skeptiske til planene om å legge ned Ullevål og i stedet bygge nytt sykehus på Gaustad.

– Vi er nødt til å påpeke når vi mener det er feil og mangler både i prosessen og i hvor man planlegger å legge et nytt sykehus. Vi ser at det er for lite så sier vi i fra, sier foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i OUS Bjørn Wølstad-Knudsen

– Vi har hele tiden vært opptatt av at Ullevål må være en del av framtidas OUS. Det handler om å utnytte de arealmulighetene vi har her for å få et godt og velfungerende sykehus, sier foretakstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund, Svein Erik Urstrømmen.

Lytte til fagfolk

Oslo Aps to fagligpolitiske kandidater før valget neste år, Farukh Qureshi og Trine Lise Sundnes, mener det er på tide å lytte til bekymrede tillitsvalgte.

– Vi tar bekymringene fra fagorganisasjonene på alvor. Det trengs en forsvarlig utredning før man kan ta en endelig beslutning som ivaretar innbyggerne, ansatte og fagmiljøene. Utbyggingen av Aker sykehus må skje uavhenging av denne saken, sier Qureshi.

– Nå roper de tillitsvalgte varsko, og da er det bare rett og rimelig at vi lytter og tar oss tid til å komme fram til en løsning som fungerer best mulig for Oslos befolkning, sier Sundnes.

Kjendlie i Bygdøy/Frogner Ap avslutter:

– Vi er nå i ånden til partisekretær Kjersti Stenseng har sagt at i alt Arbeiderpartiet gjør handler det om å løfte og underbygge de sakene som våre folk er opptatt av lokalt. Bedre kan det ikke sies. Det er det vi i Oslo Arbeiderparti er opptatt av.

Mer fra Dagsavisen