Nyheter

Kommunen snur: Vil ikke gi sparkesykkel-leverandørene gebyr umiddelbart

I helga varslet Oslo kommune en tøffere linje mot sparkesykkelselskapene. Nå er tonen en annen, og kommunen ønsker heller tettere dialog med selskapene.

Henslengte og feilparkerte el-sparkesykler som blokkerer fortau har skapt en rekke konflikter i Oslo i hele sommer. I helga fikk byrådet nok, og varslet at de ville begynne å taue inn sparkesykler på utleieselskapenes regning.

– Vi starter med å hente inn og samle opp elsparkesykler som er til hinder for andre trafikanter. For at selskapene skal få dem tilbake, må de betale et gebyr, sa Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad til Dagbladet i helga.

LES OGSÅ: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

Uten gebyr

Nå snur derimot Oslo kommune. Dersom kommunen tauer inn feilparkerte sparkesykler kommer leverandørene til å kunne få disse tilbake helt uten gebyr. Det skriver Bymiljøetaten i en e-post til Dagsavisen.

På spørsmål om hvorvidt de faktisk kommer til å taue inn sparkesykler på utleiernes regning svarer Bymiljøetaten at de prøver så godt de kan å unngå det, men at de må taue inn der det er nødvendig.

– Inntil videre får leverandørene utlevert elsparkesyklene uten gebyr, men der kan det komme endringer etter hvert, skriver kommunikasjonsrådgiver Niklas Lynau.

Det settes likevel inn ekstra ressurser for å få ryddet i sparkesykkelkaoset.

– Bybetjentene rydder unna det de kommer over, men vi har i tillegg satt ut ekstra ressurser for å intensivere kontrollen med veinettet frem til aktørene kommer med konkrete løsninger, sier Lynau.

LES OGSÅ: Samferdselsministeren kaller inn til sparkesykkelmøte

Bergen har allerede forsøkt å taue inn sparkesykler på utleiernes regning, men sparkesykkelleverandøren Ryde truet da kommunen med et storstilt erstatningskrav.

Dagsavisen presiserer: Etter at artikelen ble publisert, tok etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven kontakt for å presisere at de jobber med å innføre en ordning der inntauede sparkesykler vil medføre kostnader for utleieselskapene. Planen er å registrere hvor mange sykler etaten må taue inn, og hvilke selskaper som eier disse, for så å fordele kostnadene i ettertid når kommunen vet hvor store utgifter de har knyttet til dette. Selskapene får altså levert tilbake syklene gebyrfritt, men risikerer å få regning i etterkant.

Oppvaskmøte

Tirsdag hadde kommunen et møte med sparkesykkelatkørene der de forsøkte å finne løsninger på parkeringssituasjonen og ba selskapene ta ansvar.

– Bransjen er positive til dette. Vi har bedt om snarlig tilbakemelding, og har fått vite at det kan komme i løpet av et par dager, skriver Lynau.

LES OGSÅ: Forbereder gigantisk boligprosjekt ved Bjerke travbane – dét skaper reaksjoner (+)

Sparkesykkelselskapene skal nå selv komme med forslag til løsninger knytta til parkering. De skal gjennomføre et prøveprosjekt med ulike løsninger som skal evalueres etter en måned. 
 

– Inntil da vil Bymiljøetaten intensivere kontrollen med veinettet, hvor vi flytter og eventuelt fjerner sykler. Aktørene rydder også, men vi vil ha ekstra fokus på rydding og eventuelt fjerning frem til vi får konkrete forslag fra dem. Vi vil informere på våre kanaler når vi vet mer om hva bransjen foretar seg angående rydding av elsparkesykler, skriver Lynau.

Mer fra Dagsavisen