Nyheter

Tillitsvalgte ved OUS ut mot rivingsplaner på Rikshospitalet

Til store protester fra de tillitsvalgte og uten en vedtatt reguleringsplan planlegger nå OUS å rive funksjonelle bygninger på Rikshospitalet for å gjøre plass til nye Gaustad sykehus.

De neste ukene kan bli helt avgjørende for hva som vil skje med framtidas sykehus i Oslo.

Etter at Plan- og bygningsetaten varslet at de ikke kom til å anbefale planene om nytt sykehus på Gaustad valgte Helse Sør-Øst å sette søknadsprosessen på pause, og har i stedet innledet en dialog med etaten om hva som må gjøres for å få kommunens velsignelse for å bygge sykehuset.

LES OGSÅ:  Fylkesmannen: Lovlig å bruke bompenger til å kutte kollektivprisene (+)

Rivingsplaner

Hva som skjer i prosessen mellom helsemyndighetene og Oslo kommune er fortsatt i det blå. Men også de ansatte ved sykehusene protesterer høylytt om dagen.

For å få plass til de nye byggene til det nye sykehuset, må deler av dagens Rikshospital rives. Planene for hva som må rives og når ble behandlet av styret i Oslo Universitetssykehus (OUS) i mai. Det skjedde ikke uten bråk. Samtlige fagforeninger ved OUS har nå signert et brev der de advarer tydelig mot rivingsplanene.

LES OGSÅ: Øya vil ha uteservering i Tøyenparken i hele sommer (+)

De mener det er bortkastede ressurser å planlegge riving av bygg når det er usikkert om og hvordan et nytt sykehus skal bygges. De er misfornøyde med manglende involvering av de ansatte. Og de frykter for sykehustilbudet i rivings- og byggingsperioden.

Blant byggene som skal rives finner vi sykehotellet, inngangspartiet, personalkantina og parkeringshuset. Men hovedkonflikten handler om bygget kalt C1. Det er planlagt at C1 skal rives høsten 2022, men det kan skje så tidlig som høsten 2021. 

På C1 finner vi akuttmottak, dialyse, kardiologisk overvåking, blodprøvetakning, smitteisolat, labratoruim, kontorer, telefonsentral og portørstue, for å nevne noe. Alt dette må erstattes. Men de tillitsvalgte ved OUS mener planene for erstatning langt fra er gode nok.

– Det er mye virksomhet i C1 per i dag. Skal man rive C1 må den virksomheten finnes plass til andre steder. Det er trangt både på Ullevål og Rikshospitalet i dag. Vi ser at det blir en kjempeutfordring å få plass til den virksomheten andre steder, sier foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved OUS, Svein Erik Urstrømmen.

Krever risikostudie

Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Fagforbundet står i spissen, men samtlige fagforeninger ved OUS har signert protokollen der de protesterer mot rivings- og rokkeringsplanene.

LES OGSÅ: Vil stanse planene om å legge ned to politistasjoner på Stovner og Manglerud

– Det vi har sagt fra tillitsvalgtsiden er at man må gjøre en risiko- og konsekvensstudie, som også må være åpen for at en konklusjon kan være at det ikke vil være mulig å flytte virksomheten uten at det får store konsekvenser for både drift og pasientsikkerhet, sier Urstrømmen.

Fagforeningene er også kritiske til at man planlegger riving av bygg på Rikshospitalet samtidig som det fortsatt er usikkert om det vil bli nye sykehus i det hele tatt, i og med at et flertall i Oslo bystyre er imot nedleggelse av Ullevål.

LES OGSÅ: Sykehusutbyggingen på Gaustad: Hva om de faktisk kan bli enige? (+)

«Dette fremstår som uansvarlig bruk av ressurser og kan føre sykehuset inn i en uforsvarlig fremtidig driftssituasjon. Vi vil også bemerke at den pågående pandemien ikke gjør det mulig for de berørte miljøene, i særlig grad akuttmottak, dialyse og intensivmiljø, å avse ressurser som kan medvirke i prosjektet i tråd med lovens bestemmelser og Hovedavtalen», skriver fagforeningene.

Endelig tidsplan

Medisinsk direktør ved OUS, Hilde Myhren, skriver i en e-post til Dagsavisen at de tillitsvalgtes protokolltilførsel er tatt hensyn til, og det er blitt utarbeidet et revidert mandat for rivings- og rokadeprosjektet.

– Prosjektet som nå settes i gang skal utrede mulige løsninger/konsepter for omrokering av klinisk aktivitet når C1-fløya skal rives som del av byggeprosjektet. Det skal vurderes om aktiviteter kan flyttes innad i eksisterende Rikshospital, til midlertidig bygg, eller til andre lokalisasjoner. Tillitsvalgte og verneombud skal delta i arbeidet, skriver hun.

LES OGSÅ: Friluftssulten? Her er fem turer i Oslo-området som du bør ta i sommer (+)

– Prosjektgruppa skal levere sin rapport med anbefalt løsning senest i oktober 2020. Denne vil inngå som et grunnlag for det videre planarbeidet for gjennomføring av riving og bygging. Endelig tidsplan for dette er ikke besluttet, skriver hun videre.

Hun forklarer at dersom de nye sykehuset skal stå ferdig i 2030 må riving begynne allerede i 2022. Hun viser til at konseptfasen for byggeprosjektet er diskutert, drøftet med tillitsvalgte og styrebehandlet, med endelig behandling våren 2019.

Mer fra Dagsavisen