Nyheter

Ytterligere 30 millioner kroner til koronaforskning

Forskningsrådet skal lyse ut 30 millioner kroner som skal gå til helseinnovasjon knyttet til koronakrisen.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Pengene kommer på toppen av flere andre utlysninger av forskningsmidler under krisen.

Les også: – Det er tydelig at for mye ble kuttet når det kommer til helsetjenester

– Situasjonen som vi nå står i er en mulighet til å følge betydelige, raske og uforutsigbare endringer for nærings-, arbeids- og samfunnsliv ved bruk av forskningsmetodikk. Sanntidsforskning, altså statistikk, analyser og monitorering, men også kvalitative undersøkelser, vil gi oss nødvendig kunnskap til å håndtere den situasjonen vi står i nå og hvordan man skal møte lignende hendelser i fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Tidligere har 78 fagmiljøer i Norge svart på en hasteutlysning fra Forskningsrådet til koronaforskning. 130 millioner kroner lå i potten for den utlysningen.

Forskningsrådet har også fått tilført 250 millioner kroner ekstra som skal brukes til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Les også: Han fulgte rådet til Regjeringen. Det skulle han ikke ha gjor