Nyheter

Planene for regjeringskvartalet: Staten vil splitte Youngstorget i to

Statsbygg vil dra sikkerhetssonen til nytt regjeringskvartal tvers gjennom Youngstorget. Det betyr at torget vil bli delt i to av fysiske barrierer.

Bilde 1 av 2

Sikkerhetsregimet for det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum skal bli knallstrengt. Blant annet skal kun biler med tillatelse kunne kjøre inn i området rundt kvartalet.

Det kan få store konsekvenser for Youngstorget. I den opprinnelige planen fra 2017 havner hele torget inne i sikkerhetssonen. Men i et forslag med endringer til planen, som Statsbygg har sendt på høring nå, går sikkerhetsgrensa tvers igjennom torget.

###

Det betyr at torget på splittes i to av fysiske barrierer som skal hindre biler å komme seg nært regjeringskvartalet.

– Det vil være et synlig hinder som gjør at biler ikke kommer gjennom, men vi som går eller sykler vil komme fint gjennom. Dette kan utarbeides på flere måter. For eksempel rundt Stortinget har store blomsterkasser den funksjonen, sier kommunikasjonsleder i Statsbygg, Pål Weiby, til Dagsavisen.

– Bedre løsning

Grunnen til at Statsbygg foreslår å trekke sikkerhetsgrensa tvers gjennom torget, er av hensyn til næringsvirksomhet på Folkteater-sida av torget, slik at for eksempel varelevering kan gjøres uten at bilene må passere inn og ut av sikkerhetssona.

LES OGSÅ: Hva er greia med den kiosken på Vålerenga, egentlig?

– Man deler da torget i to, men for daglig bruk av torget kan dette være er en bedre løsning. Da vil det ikke være noe problem å drive aktivitet på den delen av torget som vender mot Folketeaterbygningen. Den innerste delen vil forhåpentligvis også kunne drives som før, men for å kjøre inn dit må bilene gjennomgå en kontroll og sikring, sier Weiby.

Youngstorget brukes ofte til store arrangementer, politiske demonstrasjoner og konserter. Hvordan vil splittingen av torget påvirke dette?

– Forhåpentligvis ikke på noen måte. Vi har et eget bylivsprosjekt i forbindelse med det nye regjeringskvartalet, og intensjonen er at plassen skal brukes. Denne reguleringsplanen ble vedtatt allerede i 2017, så spørsmålet er hva som blir den beste løsningen, det som allerede er bestemt eller det vi foreslår nå. Forslaget nå gjør at plassen på et vis kan oppfattes som splittet, men målsettingen vår er å løse dette på en elegant måte, sier kommunikasjonslederen.

1. mai og 8. mars

Det er særlig to store årlige arrangementer på Youngstorget sperringene kan gå ut over. Arbeidernes dag på 1. mai og kvinnedagen 8. mars. Pressekontakt for 8. mars-komiteen i Oslo, Hanne Størset, sier det er trist hvis planene til Statsbygg blir en realitet.

LES OGSÅ: – Rett etter at vi la ut nyheten om at jeg var innstilt som leder, kom det en Hitler-sammenligning

– Vi har behov for en stor møteplass, og vi har lang tradisjon for at det er Youngstorget. Det er trist hvis den muligheten forsvinner. De siste årene har vi hatt mellom 10.000 og over 15.000 på 8. mars, og vi kan ikke være hvor som helst, sier Størset.

Slik vil det nye regjeringskvartalet se ut sett fra Youngstorget. Det illustrasjonen ikke viser at at Statsbygg nå ønsker en form for fysisk hindring som splitter torget i to som en del av sikkerhetsregimet rundt det nye kvartalet.

Hun sier at en av hovedutfordringen 8. mars er å få folk til å stå på de rette plassene, og få folk ut av torget på en riktig måte til demonstrasjonstoget. Dette kan bli enda vanskeligere dersom torget skal splittes av fysiske sperrer.

– Det er forferdelig trist hvis arrangementer med lange tradisjoner blir ødelagt. Jeg vet ikke helt hva Statsbygg har tenkt konkret, men jeg håper de finner en god måte å løse dette på, sier hun.

LES OGSÅ: Familien til Sanaa trenger hjelp døgnet rundt: – Møtet med bydelen har vært et helvete

Kommunen kritisk

Ifølge nettstedet Estatenyheter.no har også Bymiljøetaten sterke motforestillinger mot å splitte Youngstorget. De mener sikkerhetsregimet vil medføre betydelige ulemper for bylivet.

– Det vil være negativt om torgflaten deles visuelt, og om denne løsningen vedtas vil det være viktig at perimetersikringen utformes på en minst mulig dominerende måte, og at plassen i størst mulig grad kan oppleves som en enhet, skriver Bymiljøetaten i en høringsuttalelse til planforslaget.

Mer fra Dagsavisen