Nyheter

Carl I. Hagen anmelder en rekke Nav-ansatte

Carl I. Hagen har levert inn anmeldelse på en rekke personer han mener er ansvarlig for Nav-skandalen. Anmeldelsen er sendt til Riksadvokaten.

I den seks sider lange anmeldelsen, som er adressert til setteriksadvokat Henry John Mæland, ber Hagen om at det iverksettes full etterforskning av en rekke mulige brudd på straffeloven.

Hagen anmelder en rekke personer uten å navngi hver enkelt, men skriver at anmeldelsen gjelder «de ansvarlige tjenestepersoner og embetspersoner for Nav-skandalen hos Arbeids- og sosialdepartementet, Administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, påtalemyndigheten, Nav, regjeringsadvokaten og domstoler.»

De aktuelle lovparagrafene gjelder tjenestefeil, grov uaktsom tjenestefeil, misbruk av offentlig myndighet, uriktig anklage og grov uriktig anklage.

«Mye tyder på at det av flere ansatte i det offentlige apparat, og også offentlige organer, har brutt en eller flere av straffelovens bestemmelser. Derfor denne anmeldelse idet jeg forventer at Setteriksadvokaten iverksetter etterforskning», skriver Hagen til slutt i anmeldelsen.

Mer fra Dagsavisen