Nyheter

Elvestuen får kritikk for hemmelighold

Opposisjonen krever åpenhet om den nye klimaplanen som skal leveres inn til EU.

– Hemmelighold av våre klimaplaner er oppskriften på ikke å nå dem, sier Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson Åsmund Aukrust.

Han reagerer kraftig på regjeringens nei til å gi offentligheten innsyn i arbeidet med den norske klimaplanen som nå skal leveres inn til EU.

– Det er rett og slett utrolig, sier Aukrust.

– Det avslører til fulle at regjeringen ikke har gode svar på hvor utslippskuttene skal gjøres, og hvor store de blir.

Norge utarbeider klimaplanen på frivillig basis og skal oversende den til EU innen nyttår.

Les også: Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan

Norsk unntak

Som NTB skrev mandag, har samtlige medlemsland i EU offentliggjort utkast til nasjonale klimaplaner for årene fram mot 2030.

EU har lovfestet at planene må legges ut på offentlig høring før de endelige versjonene vedtas. Norge, derimot, er ikke bundet av EUs regler om åpenhet og vil ikke la noen få se den nye klimaplanen før den ferdige versjonen sendes inn.

Det er heller ikke planlagt noen offentlig høring om den norske planen når den er klar.

Avviser tidsnød

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) viser til at det først i oktober ble formelt vedtatt at Norge skal bli med i EUs felles rammeverk for klimapolitikken. Det gjør at Norge må levere på mye kortere tid enn resten av EU.

Men den unnskyldningen vil ikke Aukrust kjøpe.

– Det faller på sin egen urimelighet når Elvestuen skylder på dårlig tid. Det er over fire år siden Stortinget vedtok at vi skulle nå våre klimamål i samarbeid med EU, påpeker han.

Lars Haltbrekken (SV) kaller Elvestuens forklaring «typisk» for denne regjeringen.

– Ingen vil være uberørt av utslippskuttene som skal gjøres. Derfor må regjeringen spille på lag med folket, ikke hemmeligholde sine planer, fastslår han.

Sosial aksept

Når EU har lovfestet at offentligheten skal trekkes inn i utformingen av de nye klimaplanene, er det ikke minst for å sikre sosial aksept for de virkemidlene som tas i bruk.

Bellonas leder Frederic Hauge sier han derfor er overbevist om at EU ville ha akseptert det hvis Norge ba om noen måneder ekstra for å få gjennomført en høring.

– Jeg er helt sikker på at EU-kommisjonen vil ha stor forståelse for at sivilsamfunn og næringsliv skal kunne trekkes med i diskusjonen, sier Hauge til NTB.

– En viss bompengediskusjon har vist oss at det er viktig, sier han.

Frykter trenering

Arild Hermstad, den ene av MDGs to nasjonale talspersoner, kaller det dårlig politisk håndverk når regjeringen sier nei til en innspillsrunde om klimaplanen.

Hans frykt er at regjeringen nå skal bruke EU-prosessen til å trenere.

– Det mangler ikke på utredninger om hva som må gjøres. Det vi mangler, er en regjering som tør å gjøre det, sier Hermstad til NTB.

Forsinket prosess

Klima- og miljødepartementet har allerede gjort det klart at den nasjonale klimaplanen som skal sendes inn til EU, ikke vil utgjøre noen handlingsplan.

Norge har nemlig kommet for sent i gang med planleggingen av tiltak på hjemmebane til at dokumentet kan gi noe fullgodt svar på hvor utslippskuttene faktisk skal skje.

Men svarene kommer, lover Elvestuen.

Han forteller at regjeringen vil komme med en separat klimaplan i 2020. Den skal også behandles av Stortinget.

Mer fra Dagsavisen