Nyheter

Støre mener Aps valgtap skyldes fløypartier og énsakspartier

Aps kraftige tilbakegang i valget skyldes først og fremst at fløypartier og énsakspartier har fått dominere valgkampen, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Ap går tilbake, noen steder ganske mye. Det kan vi ikke være fornøyde med, fastslo Støre da han rett etter klokka 23 mandag inntok talerstolen på valgvaken i Oslo.

Etter å ha framhevet noen positive sider ved det ventede valgutfallet – som at byrådet ligger an til å beholde makten i Oslo, og at det ligger an til rødgrønt flertall i den nye gigantregionen Viken – lovet Støre selvransaking.

Valgresultatet og årsakene til det skal evalueres og gjennomgås av partiets styrende organer.

Hege Ulstein: Økte forskjeller i Ap

Går ikke av

Støre avviser imidlertid at han vurderer sin egen posisjon som partileder.

– Vi har en veldig forankret politikk vi skal jobbe videre med. Vi har en jobb å gjøre med å få den fram og utvikle politikken. Den jobben er jeg klar til å lede videre, sa han til reportere på gåturen fra valgvaken til Stortinget.

Allerede valgkvelden holdt Støre selv fram noen årsaksforhold:

– Det finnes opplagt noen forhold som er med på å forklare vårt svake valgresultat. Det føyer seg blant annet inn i det vi ser fra mange land. Fløypartier og énsakspartier har hatt oppdrift, og styringspartier som oss, har hatt motvind, sa Støre.

Raymond Johansen: – Jeg er stolt

Bompenger

«Bompengestrid og regjeringskaos» har overskygget de politiske sakene i valgkampen og de sakene Ap hadde på sin dagsorden, men partiet må også erkjenne å ha tapt smertefullt i Nord-Norge – en region der Ap historisk har stått meget sterkt, påpekte han.

– Vår ambisjon er igjen å bli det ledende partiet for folk i nord. Vi skal bygge oss opp igjen, og jeg forplikter meg til det – som det beste partiet for velgerne i den øverste delen av Norge, sa han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: