Nyheter

Nye varsler om seksuell trakassering i flere partier

Det har kommet nye varsler om seksuell trakassering i Arbeiderpartiet. I tillegg har Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF fått ulike type varsler i år.

Overfor Klassekampen bekrefter flere partier at de i år har mottatt nye varsler om enten seksuell trakassering, brudd på etiske retningslinjer eller uønsket oppførsel.

– Vi har i 2019 håndtert mindre enn fem nye varsler relatert til retningslinjene mot seksuell trakassering på ulike nivåer i organisasjonen, samt noen saker som omhandler andre forhold, opplyser fungerende partisekretær Kristine Kallset i Arbeiderpartiet.

Frp har mottatt tre varsler. Ett av varslene dreier seg om en tillitsvalgt i Rogaland som i februar ble siktet for voldtekt i forbindelse med fylkesårsmøtet, og ett annet om Ulf Leirstein. Et tredje varsel, som hittil er ukjent, er under behandling.

MDG har mottatt fire varsler, hvor to av dem dreier to seg om seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. De to andre om uønsket oppførsel.

Rødt har mottatt to varsler. Begge har eller blir behandlet under retningslinjene for håndtering av seksuelle krenkelser og overgrep. I KrF har det vært to varsler, mens Senterpartiet har mottatt ett. Ingen av partiene vil si til Klassekampen om det dreier seg om seksuell trakassering.

Høyre har ikke mottatt nye varsler om seksuell trakassering, men partiet har behandlet eller har til behandling sju saker.

SV og Venstre har ikke mottatt noen varsler om seksuell trakassering eller grenseoverskridende atferd.