Nyheter

Australias største by erklærer klimakrise

Sydney har erklært klimakrise. Byen slutter seg dermed til hundrevis av byer, kommuner og regioner verden rundt som krever nødtiltak mot klimaendringene.

Erklæringen ble offentliggjort etter et bystyremøte mandag. Der heter det at klimaendringene utsetter innbyggerne i Australia for alvorlig fare.

Øker stadig utslippene

Sydneys ordfører Clover Moore mener klimainnsatsen til australske regjeringer så langt har vært skammelig, og hun mener at landet nå befinner seg ved et kritisk veiskille.

– Australias utslipp av klimagasser har økt fire år på rad. Ved å erklære klimakrise ber vi den føderale regjeringen reagere raskt ved å gjeninnføre en pris på CO2 for å innfri målene i Parisavtalen, sier hun.

Flom og korallblekning

Sydney har satt seg som mål å redusere CO2-utslippene med 70 prosent innen 2030. Innen 2050 er målsettingen null utslipp.

Melbourne var den første byen i verden som erklærte klimakrise i 2016. Byen har så langt fått følge av over 600 lokale styrer i 13 land.

Australia har de siste årene opplevd tørke, store skogbranner og en «hundreårs»-flom. I tillegg er store deler av Great Barrier Reef, verdens største korallrev, rammet av korallbleking.

Mer fra Dagsavisen