Nyheter

Frp åpen for å reforhandle asylforliket

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker en reforhandling av asylforliket. Frp sier de er åpen for det.

Bakgrunnen for Grandes ønske er reaksjonene etter at Abbasi-familien ble tvangsutsendt til Afghanistan denne helgen.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp, sier til Dagbladet at han er åpen for å reforhandle asylforliket – og mener det bør gjøres jevnlig.

– Denne saken viser at det er rom for forbedringer i form av enda raskere saksbehandling og utsending ved avslag. Det er også rom for å gjøre terskelen for å få innvilget asyl, spesielt med permanent opphold, mye høyere. Dersom de andre partiene er villig til å diskutere asylforliket på nytt, så er vi åpne. Det er rom for nye forbedringer og innstramminger, sier Helgheim.

Les også: Demonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan

– Interessante spørsmål

Asylforliket ble vedtatt i november 2015 og var resultatet av en avtale mellom Frp, Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Forliket inneholdt en rekke innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken.

Innvandringspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, støtter også Grandes ønske om en reforhandling.

– Abbasi-saken reiser veldig interessante spørsmål på hvor langt man skal trekke innvandringsregulerende hensyn. Her er vi helt på linje med Trine Skei Grande om at vi bør se på å reforhandle asylforliket, sier Bransdal til Dagbladet.

Mer fra Dagsavisen