Nyheter

Vil ha strengere straff for arbeidslivskriminalitet

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha strengere straffer for arbeidslivskriminalitet og legger fram en plan for hvordan han skal «rydde opp» etter dagens regjering.

– Ja, det må vi gjøre, sier Støre til Klassekampen.

– Vel så viktig er det at vi straks kan gå i gang med å håndheve det regelverket som er. Det gjøres ikke med tilstrekkelig styrke i dag, slik vi blant annet ser med regelverket for innleie, sier han.

I en kronikk i avisa lørdag legger Ap-lederen fram partiets fireårsplan for det norske arbeidslivet: «Slik skal vi rydde opp».

– Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad. Andre regelbrudd er så grove at det er brudd på straffeloven. Da snakker vi om bøter og fengsel.

Vil regulere bemanningsbransjen

Andre tiltak er:

* Doble fagforeningsfradraget for å heve organisasjonsgraden.

* Regulere innleie fra bemanningsbransjen «langt strengere», og vurdere å forby det helt i byggebransjen, særlig i Oslo, for å sikre at innleie ikke fortrenger faste ansettelser.

* Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.

Støre seg for seg at endringene i arbeidsmiljøloven kan vedtas våren 2018.

Jensen: – Velkommen etter

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen gjør det klart at Frp også vil fortsette kampen mot arbeidskriminalitet med full styrke, og med strengere straffer og flere kontroller. Hun mener regjeringen har prioritert dette arbeidet høyt.
– Velkommen etter, Støre. Frp i regjering har trappet opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. Kontrollene er trappet opp, de kriminelle straffes hardere og det operative samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Nav er styrket, sier Jensen.

Hun viser til at samarbeidet har ført til flere uanmeldte kontrolltilsyn og mer målrettet kontrollvirksomhet.

– Vi ser at det å være tøff i klypa gir resultater. Vi vil derfor fortsette å styrke sentrene mot arbeidslivskriminalitet og effektivisere jakten på kriminelle og sette inn enda flere kontroller i fremover. De kriminelle skal bli tatt på sengen når de minst venter det, sier hun.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: