Nyheter

Frp-forslag om kutt i sykelønna

I 2.-utkastet til nytt partiprogram foreslår et mindretall i Frps programkomité å kutte i sykelønna.

Per Sandberg trakk seg fra en planlagt debatt med SVs Audun Lysbakken på Dagbladets direktesending mandag formiddag. Her ved en anledning tidligere i sommer. FOTO: JOPN OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX
I dag kan du få sykelønn tilsvarende full lønn, men et mindretall i Frps programkomité foreslår i 2.-utkastet til nytt program at det gis 85 prosent lønn under sykdom.
– Et mindretall i komiteen ønsker 85 prosent utbetalt sykelønn, og jeg håper dette blir vedtatt på landsmøtet fordi Fremskrittspartiet da har muligheten til å bli det tydeligste partiet for å bevare velferdssamfunnet på sikt, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.
– Vi vet at velferdsstaten er truet fordi den ikke er bærekraftig. Da gjelder det å lage et bærekraftig velferdssamfunn som sikrer et trygt sikkerhetsnett for alle, også om 100 år. Jeg skal være den første til å innrømme at dette er en upopulær sak, men jeg er ikke politiker fordi jeg skal være populær, jeg er politiker fordi jeg ønsker å gjøre det rette for landet vårt. Jeg vil skape bærekraftige velferdsordninger på sikt, og for å sikre dette må noen ytelser sikres ved å kuttes, sier Svendsrud videre.

Les også: Regjeringen er imot kutt i sykelønn

Sykelønnsendring

2014 ville både Hedmark Frp og Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ønsker å bryte den blåblå regjeringserklæringen og innføre karensdag og kutt i sykelønnen, uten at de vant frem. Sykelønna ble fredet da Høyre og Frp ble enige om regjeringserklæringen.

Nå jobbes de alle parti med et ny forslag til politikk for neste stortingsperiode. Flertallet i komiteen vil ha en god sykelønn som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom. I tillegg vil flertallet utredet muligheten for å innføre en tidskontoordning hvor varighet av sykepenger avhenger av sykemeldingsandel, men samtidig innenfor en maksimalperiode på inntil 2 år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Karensdag

Flertallet i komiteen vil også utrede effekt av karensdag i forbindelse med egenmeldt sykefravær.

Innføres karensdag, vil arbeidstakere ikke få lønn fra den første dagen de er syke. Dette er et forslag Fremskrittspartiets Ungdom har stått på i årevis. FpU-leder Bjørn-Kristan Svendsrud er derfor godt fornøyd.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at programkomiteens flertall går inn for å utrede effekten av innføring av en karensdag. De aller fleste som tar ut sykemelding er friske mennesker som har rett på sykelønn. Men det er et paradoks at andelen syke i Norge kan se ut til å være høyere i desember og under arrangementer som fotball-VM og OL. Det kan indikere at noen misbruker sykelønnsordningen for enten å benytte seg av sine siste egenmeldingsdager, eller kose seg med fotball-VM. Nå vil vi finne ut om det kan ha en positiv effekt å innføre karensdag for å sørge for færre sykelønnssnyltere, sier Svendsrud.