Nyheter

Kan bli moms på elbiler

MOMS: EU kan kreve at Norge innfører moms også på elbiler. Billigste Tesla Model S vil i så fall bli 115.000 kroner dyrere.

Elektriske biler har i 13 år vært fritatt for moms og alle typer bilavgifter i Norge. Nå vurderer EUs kontrollorgan ESA å sette foten ned for momsfritaket.

Bakgrunnen er den konkurransevridende effekten momsfritaket har. Det er bransjenettstedet BilNytt.no som melder at Finansdepartementet nå må avklare med ESA om statsstøtten faktisk er lovlig.

Kan bli avviklet

Utredningsleder Rune Nygaard i Finansdepartementet bekrefter overfor BilNytt.no at departementet jobber med en notifikasjon til ESA vedrørende momsfritaket. Hvis fritaket er å anse som statsstøtte vil spørsmålet være om støtten har forankring i EØS-avtalen.

Dersom EUs kontrollorgan ESA kommer fram til at det norske tiltaket er i strid med statsstøtteregelverket, vil Norge bli pålagt å avvikle ordningen.

Hjelp til Think

Det var i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i 2001 at Stortinget vedtok momsfritak på elbiler fra 1. juli samme år. Dette skjedde uten at Finansdepartementet, som normalt håndterer saker som angår både avgifter generelt og bilavgifter spesielt, var involvert eller hadde utredet spørsmålet. Men ingen brydde seg. Konsekvensene i 2001 var minimale.

Hensikten var å hjelpe norske Think, og ingen kunne den gang ane rekkevidden av vedtaket. Elbilen var noe eksotisk som knapt noen brydde seg om.

Eksploderte

Først ti år senere kom de første elbilene som dekket alminnelige folks transportbehov. Og helt fram til for et par år siden var fortsatt elbilene en kuriositet i bilfloraen. Men med Leaf og Tesla endret bildet seg totalt, og mot slutten av fjorårets sommer eksploderte elbilsalget.

Dersom salget fortsetter i samme tempo vil det ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken bli solgt bortimot 20.000 nye elektriske biler i år. Hvis hver av disse bilene «koster» statskassen 75.000 kroner i tapte momsinntekter, utgjør tapet 1,5 milliarder kroner i året.

Klimaforliket

Klimaforliket fra 2012 gjør det vanskelig for politikerne å gjøre noe med insentivpakken til elbilene før forliksperioden utløper høsten 2017 - eller når det er 50.000 elektriske biler på norske veier. Det siste vil ventelig skje mot slutten av 2015. Signalene fra sentrale politikere har da også vært at man hilser det store antallet elbiler velkommen, og at utfasingen av insentivene må skje over tid.

Men her kan ESA komme regjeringen til hjelp, og gjøre det politisk lettere å innføre elbilmoms. Moms på elektriske biler vil neppe ramme salget av de rimeligste bilene særlig hardt. Til det er andre insentiver som fritak for bomavgifter og tilgang på kollektivfeltene mye viktigere.

Rammer Tesla

Men for Tesla vil avgiften ramme hardt. Selv den rimeligste Tesla-modellen vil bli 115.000 kroner dyrere og nærme seg 600.000 kroner. VW Up, Kia Soul og de rimeligste Leaf-variantene vil fortsatt koste under 250.000 kroner, og således være innenfor rekkevidde for mange.

Moms på elektriske biler vil dessuten gjøre det langt enklere å fase inn de nye ladbare hybridene med VW Golf GTE som den viktigste. Ladbare hybrider har ingen momsfordeler, og selv om de fleste av dem slipper unna med lave bilavgifter, svir momsen og gjør biltypen svært tung å selge.

Både politikere og miljøvernere er enige om å slå et slag for ladbare hybrider. Nå kan det tenkes at ESA gjør jobben lettere for dem. (NTB Tema)