Nyheter

Får ikke gjort en god jobb

Ansatte ved Ahus har så dårlig tid at de ikke kan gi optimal pleie.

- Folk er helt fortvilt over situasjonen på Ahus. De er rett og slett lei seg, for de kan ikke gjøre en god nok jobb under disse forholdene.

Det forteller Ragnhild Hegg, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Akershus. Som tillitsvalgt for alle sykepleierne i fylket, har hun fått mange tilbakemeldinger fra sykepleiere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) som ikke har det godt i arbeidshverdagen sin.

- Vi vet om mange som vurderer å slutte, har sluttet eller som har søkt om redusert stilling. Bare det siste året har flere titalls tatt kontakt og sagt: «Dette klarer jeg ikke». De klarer ikke leve med at de ikke gjør en god nok jobb og fortviler på vegne av pasientene.

Må la pasienter dø alene

Mandag skrev Dagsavisen at det fire år gamle prestisjesykehuset i Lørenskog har hatt farlig få på jobb i perioden januar til september 2011. Dette skal ifølge Fylkeslegen i Oslo og Akershus ha rammet pasientsikkerheten.

Både ansatte og pasienter lider under dårlig organisering, mener Ragnhid Hegg. Sykepleiere forteller at dette forringer arbeidet:

* De får ikke fulgt opp og aktivisert pasienter etter operasjon.

* De får gitt god nok smertelindring.

* De får ikke vært til stede hos pasienter som skal dø.

- Mange av de ansatte på Ahus balanserer på grensen til det uforsvarlige fordi de ikke har nok tid, og opplever det som skummelt og veldig stressende, sier Hegg.

- Ingen bedring siden 2011

Verst er det på medisin og kirurgen, der det kan være stort overbelegg samtidig som det finnes ledige senger på andre avdelinger.

- Men man fordeler ikke pasientene på en hensiktsmessig måte, sier Hegg, og fortsetter:

- Dette går mye på systemer. Når det å budsjettere tall og penger blir det aller viktigste, kommer kvaliteten i andre rekke. Sånn opplever mange sykepleiere det.

- Ahus mener bemanningssituasjonen er betraktelig bedre nå enn i 2011. Stemmer det?

- Det hadde vært veldig rart, for senest i mars og april i år skar de ned på bemanningen med én sykepleier per vakt fordi sykehuset hadde brukt for mye penger på inneleie og overtid. Det er helt hårreisende! Det Ahus må gjøre noe med er jo grunnbemanningen og organiseringen av sykepleiertjenesten, mener fylkeslederen.

Hard prioritering

Heidi J. Espvik, tillitsvalgt for Yngre legers forening ved Ahus, mener arbeidsforholdene er bedre nå enn de var i fjor, men at sykehuset er for lite og at de er for få på jobb til å kunne tilby pasientene det de fortjener.

- For legene betyr dette at vi ikke kan tilby like raske timer og nok tid til hver enkelt. Vi må prioritere hardere. På akuttmottaket har vi tilstander der vi gjerne ville ha utredet og behandlet med en gang, men der vi må la pasienter vente i flere timer.

- Hvordan føles det?

- Det er vondt. De fleste leger synes det er greit å jobbe hardt og uten tid til pauser, men det er vanskelig å vite at selv om man stresser, får man ikke gitt god nok hjelp uansett, sier Espvik.

Hun tar til orde for flere senger og flere ansatte i takt med at pasientgrunnlaget blir større.

- Til tross for at vi er den privilegerte delen av Helse Sør-Øst utad, ønsker vi oss større hus og flere folk. Det vil være nødvendig for å kunne gi et forsvarlig tilbud med den sterke befolkningsveksten i vårt område.