Nyheter

Dømt for plagsom adferd i Moss sentrum

En 35-åring fra Moss er dømt til 45 timers samfunnsstraff for plagsom og aggressiv opptreden mot flere mennesker ved Amfisenteret i Moss sentrum.

Mannen ble også dømt til å betale sakskostnader til det offentlige med 3.500 kroner.
Saken ble nylig behandlet i Moss tingrett, og retten viser til at 35-åringen oppførte seg truende, og at han var aggressiv ovenfor kunder og ansatte inne på Amfi Moss. Dette skjedde ved to anledninger; en gang i juli 2019 og ved ett tilfelle i november samme år.

«Huspakkis»

Den dømte mossingen kalte en vekter for «HusPakkis» og «rævslikker for nordmenn». Han truet også en annen vekter, og ropte at han visste hvor vedkommende bodde og at han kunne vente å se hva som skjedde med ham.
Mossingen ble dømt å slå en kvinne med et blomsterpottestativ, og at han truet med å knekke nesa til annen person.
35-åringen er også dømt for å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling. Og mannens oppførsel i og rundt Amfisenteret ble oppfattet som trusler, egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Uenig med aktor

Aktor mente at det ville være passende å dømme den tiltalte til ubetinget fengsel i 45 dager. Moss tingrett vurderte at dette ville være for strengt, og gikk inn for samfunnsstraff på 45 timer. Retten mente at det også var riktig å gi en lavere straff siden saken har hatt en liggetid på nærmere sju måneder. Etter eget utsagn har 35-åringen tatt grep for å rydde opp i sitt liv, og han ikke har havnet i nye konflikter eller pådratt seg nye forhold siden november 2019.
Retten ble administrert av konstituert tingrettsdommer Magnus Hovind Rognhaug.