Nyheter

Arbeidet med de to togtunnelene gjennom Moss ligger foran skjema

Arbeidet med Bane NORs to tunnelprosjekter gjennom Moss ligger litt foran tidsskjemaet, forteller stedfortredende prosjektsjef Trygve Sørbø Kvarme.

– Det bygges to tunneler; Mossetunnelen (innslag ved Verket) og Carlbergtunnelsen. Fram til feriestarten i juli var det bygget drøyt 280 meter i Mossetunnelen, samt 320 meter rømningstunnel og et teknisk rom. Det er også bygget 358 meter rømningstunnel i Carlbergtunnelen, og vi har 86 meter igjen før vi kommer fram til trasé for hovedtunnelen, forteller Trygve Sørbø Kvarme.

Omlegging av veier

Etter hvert som prosjektet skrider framover, vil det bli en del omlegging av veinettet i Moss.
Vogts gate (riksvei 19) blir ikke berørt. Trafikken vil gå slik som i dag gjennom hele anleggsperioden.
Nordre del av Høienhaldgata blir stengt for gjennomkjøring på høsten i år. Den vil da bli stengt fram til prosjektets avslutning i 2024.
Fjordveien skal legges om fra februar 2021.
Trygve Sørbø forteller at det blir bygd ei bru over byggegropen i Værlegata/Fjordveien.
– Brua blir etablert først. Deretter graver vi under brua. Fjordveien vil tilbakeføres til sin endelige trasé mot slutten av 2024. Da vil det bli en ny, flott vei, som kommer til å være bredere i nedre del enn dagens vei.

Rundkjøring ved Moss stasjon

På høsten 2020 vil deler av Værlegata, fra Rockwool til Jernbanegata, bli flyttet noen meter vestover. Gata går nå gjennom et anleggsområde, og det er viktig for oss å holde veien åpen slik at transport til og fra Rockwool får gå som normalt.
Som følge av omlegging av Fjordveien og Værlegata, blir den nedre del av Nyquists gate justert i flere omganger fra høsten 2020 og fram mot februar 2021.
Ved Moss stasjon blir det en utbedring med rundkjøring, Dermed får området et endret trafikkmønster, som inkluderer tilpasninger for busskjøring i anleggsperioden. Dette arbeidet skal også settes i gang denne høsten, sier Kvarme.
På Kleberget vil det i sommer utføres arbeid med omlegging av vann og avløp og annen infrastruktur. Etter sommerferien vil vi begynne arbeidet med å etablere riggområde på Kleberget. Selve sprengningsarbeidene skal starte opp i høst.

Stabilisering

Trygve Sørbø Kvarme forteller at det har vært et omfattende arbeid med å stabilisere grunnforholdene.
– Det blir hele tida gjort grundige undersøkelser, og vi har hele tida visst at det er krevende grunnforhold i det området vi bygger nytt jernbanespor. Vi bruker to metoder. I en del av området visper vi inn kalk i grunnen. Mens andre steder bytter vi ut den opprinnelige grunnen med betong. Det planlegges også bygging av to spuntvegger i området ved Fjordveien.
– Er det dårligere grunnforhold enn dere regnet med?
– Nei, vi var godt forberedt på det som ventet oss, sier Kvarme.
Arbeidet med den nye jernbanetraseen gjennom Moss har gått som normalt hele våren og sommeren, på tross av koronapandemien.

---

Bygging av ny jernbanetrasé i Moss

  • Det bygges et 10 km langt dobbeltspor gjennom Moss.
  • Det blir to nye tunneler: 2,7 km dobbeltsporet tunnel under Moss, og 2,3 km dobbeltsporet tunnel fra den nye stasjonen og fram til Carlberg
  • Det skal bygges Nye Moss stasjon i Værlegata, med 800 meter langt stasjonsområde.
  • Det har vært stopp i togtrafikken fra 27. juni, og togene vil først komme i gang igjen 9. august.
  • I denne perioden utføres grunnstabiliseringsarbeider nær jernbanesporet ved både Carlberg og Dilling.
  • Det planlegges et knuseverk for stein ved Carlberg, noe naboer i Carlberg.
  • Dette har skapt strid, og Ekholt Vel har protestert.
  • De frykter plagsomt støv, og støy fra knuseverket.

---