Nyheter

Ankomstsenter Østfold utvides og bygges om - mer enn dobler antall ansatte

Før tok det i snitt 275 dager fra en asylsøker ble registrert i Norge til det ble fattet et vedtak. Nå skal hele prosessen gjennomføres på Ankomstsenter Østfold – på inntil tre uker.

Målet er at opptil 80 prosent av asylsøkerne som kommer til landet skal få et vedtak mens de bor på senteret. Hvorvidt det også skal gjelde enslige mindreårige er foreløpig ikke avklart.

Knut Jostein Berglyd, UDIs stedlige representant ved ankomstsenteret i Råde, mener det å samle hele søknads- og behandlingsprosessen til under ett tak vil være en klar forbedring fra dagens system.

– Under asylbehandlingen som UDI foretar er det i dag mye venting i mottak. Det koster. Vi er overbevist om at det vil være til fordel for både det norske samfunnet og asylsøkerne å gjennomføre prosessen raskere.

– Er dere bekymret for at asylsøknadene vil bli dårligere vurdert på grunn av den kortere saksbehandlingstiden?

– Nei, det legges opp til en grundig kvalitetssikring av arbeidet. En intern gjennomgang viste at asylsøkerprosessen, fra saken ble opprettet til det ble fattet et vedtak, i snitt tok 275 dager før. Av dette var det kun aktiv jobbing med asylsaken i fire-fem dager. Da sier det seg selv at det går an å effektivisere denne prosessen i opptil 80 prosent av sakene, svarer han.

Fra 90 til 200 arbeidsplasser

Etter opprettelsen i 2015 var asylsøkerne på ankomstsenteret i inntil 48 timer. I dag kan de bo der i opptil ti dager, mens snittet for tida ifølge Berglyd ligger på rundt seks-sju dager. Den planlagte endringen i asylsøkerprosessen vil føre til at de må bo der i inntil tre uker. Det krever en rekke bygningsmessige endringer på senteret.

Dette skal etter planen påbegynnes over sommeren. Blant annet skal bygningen isoleres bedre og ventilasjonsanlegget må byttes ut. I løpet av 2019 skal bygget også tilrettelegges for den økte bemanningen. Ifølge Berglyd er det i dag rundt 90 arbeidsplasser på senteret. Etter utvidelsen legges det opp til rundt 200.

– Denne økningen vil først og fremst gjelde ansatte i politiet og UDI, forklarer han.

Planen er at bygget skal være klart til å iverksette den nye asylflyten 1. november 2019.

Vil ha raskere integrering

I dag blir asylantene sendt videre fra Råde til transittmottak rundt omkring på Østlandet i påvente av asylbehandling. Ved å gjennomføre hele prosessen på ankomstsenteret, kan de som får innvilget søknaden i stedet sendes rett til integreringsmottak.

– Det gjør at man kommer i gang med integreringen raskere, forklarer Berglyd.

De fleste som får avslag vil bli sendt videre til en annen type mottak. Ifølge Berglyd anker nemlig rundt 90 prosent av asylsøkerne UDIs avslag, og de må dermed ha et sted å bo mens ankesaken blir behandlet.

LES OGSÅ: Råde blir flaggskip for Norges asylbehandling