Nyheter

Møtes etter påske

Rygge Airport tror den gode lokale støtten de har fått vil friste Jotunfjell Partners til å spille på lag.

Forrige uke skrev Dagsavisen Østfold at Rygge Airport åpnet for å samarbeide med Jotunfjell Partners for å realisere en gjenåpning av den sivile flyplassen. Nå bekrefter de at de skal ha møter sammen etter påske.

– Vi håper [den betydelige lokale støtten vi har fått] kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover, tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge, sier Ole Kristian Sivertsen, styreleder i Rygge Airport, i en pressemelding.

Den kom kun få timer etter at Jotunfjell Partners gjorde det kjent at de hadde blitt enige med Rygge Sivile lufthavn AS (RSL) om å overta eierskapet i selskapet. Målet deres er å gjenåpne flyplassen i 2018 eller senest i 2019.

Har allerede snakket sammen

Sivertsen sier Rygge Airport også hadde et møte med Jotun Partners allerede før helgen. Det var kun et introduksjonsmøte.

– Vi ønsker det samme, men de er realistisk sett et hestehode foran oss. Derfor ønsker vi å diskutere og sondere mulighetene for at det er noen komplementær- eller synergielementer mellom oss. Så får vi se om én pluss én blir mer enn to, sier han.

Mye lokal støtte

Styrelederen er ikke i tvil om at Rygge Airport har flere gode kort på hånda, som han mener gjør at Jotunfjell Partners tjener på å samarbeide med dem.

– Vi har en konstruktiv dialog med Forsvaret, en aksjonærgruppering som kan være interessant for dem, et stort nettverk og ikke minst: den lokale støtten som vi har opparbeidet i Østfold. Det er uten tvil det sterkeste kortet vi har. Bortimot alle kommuner er om bord og har gitt tilsagn om støtte til oss. Her er ikke pengene viktigst, men beviset på den gode forankringen i lokalmiljøet vi har, sier han.

Betaler tilbake

Apropos pengestøtten de har fått, enten det gjelder den kommunale eller private (gjennom blant annet Vipps-aksjonen), så understreker Sivertsen at den fortsatt skal gå til det samme formålet som før, nemlig en gjenåpning av flyplassen.

– Pengene står sperret på konto inntil vi når målet vårt om å samle inn 7,5 millioner kroner. Så får vi se om dette er midler som kan bidra. Hvis ikke vi klarer å få vårt bidrag solgt inn, vil vi i ytterste konsekvens sende pengene tilbake, sier han.

Vil lytte

Geir Arne Drangeid, Jotunfjell Partners’ talsperson, sier de foreløpig holder døren åpen for et samarbeid.

– Det er i aller høyeste grad interessant for oss å se hvilke tanker og refleksjoner de sitter med. Så får vi se om dette er noe vi sammen skal jobbe videre med og eventuelt hvordan det kan skje, sier han.

Mer fra Dagsavisen