Nyheter

Skal kun ansette militært personell

Forsvaret vil mer enn halvere brann-, redning- og plasstjenesten (BRP) på Rygge etter 1. november. Det betyr blant annet at ingen vil være tilstede på flyplassen hvis det skulle skje en ulykke etter klokken 19.00. – Uforsvarlig, mener tillitsvalgt.

MISTER JOBBEN: Forsvaret har bestemt seg for å drive brann-, rednings- og plasstjenesten (BRP) på Rygge etter 1. november. Da vil samtlige 23 personer som jobber der i dag miste jobben, inkludert NTL-tillitsvalgt Morten Nilsen (i front) og kollegaene Anders Johansen (fra venstre), Espen Stabell og Magnus Ruud.

Torsdag hadde Forsvaret et møte med Rygge Sivile Lufthavn (RSL) om videre drift av BRP på Rygge. Der informerte de om planene deres framover.

– Luftforsvarets base Rygge er klar fra 1. november, og kommer til å håndtere militære flyginger, drift av flyplasstjenesten og løse de oppdragene vi får, sier Martin Mellquist, kommunikasjonsrådgiver i Luftforsvarsstaben til Dagsavisen Østfold.

Ingen sivile stillinger

Som vi tidligere har skrevet fikk Luftforsvaret denne sommeren i oppdrag å holde flystripa på Rygge operativ etter at den sivile driften legges ned.

De jobber nå med å forberede det de kaller en minimumsløsning, altså at rullebanen skal være tilgjengelig ved behov, men at antall personell holdes på et lavt nivå. De har valgt å ikke beholde dagens ansatte.

– Luftforsvaret og Forsvaret har rettet fokus mot en mer militær innrettet organisasjon. Dette innebærer derfor at tilsatte på BRP skal være militært personell, og ikke sivile, sier Mellquist.

23 personer mister jobben

I dag drives BRP-en av RSL. De har 23 ansatte som blir berørt av dette, inkludert NTL-tillitsvalgt Morten Nilsen. Han er mildt sagt skuffet over Forsvarets valg.

– Etter at det møtet på torsdag fant sted er stemningen helt i bunn. Vi går på jobb som vi skal, men vi har ikke motivasjon til å gjøre noe som helst lenger, forteller han.

De ansatte har lenge levd i håpet om at Forsvaret skulle ta tilbake de ansatte, og gå tilbake til slik det var før RSL tok over.

–  Jeg føler ikke at Forsvaret verdsetter den erfaringen vi har. Det er ingen her som har under fem års ansiennitet. Nå må de lære opp mannskapene på nytt, og det koster penger, sier Nilsen.

Bekymret for sikkerheten

Etter hva Dagsavisen Østfold kjenner til ønsker Forsvaret per i dag å fortsette driften av BRP-en på flyplassen med bare 11 militære stillinger. De legger også opp til at det ikke blir noen på vakt etter klokken 19.00 (14.00 i helgene), med unntak av hjemmeberedskap. Det betyr i praksis at det ikke vil være brannmannskap til stede på flyplassen dersom det skulle oppstå en ulykke på kvelden eller natten. Det mener Nilsen er uforsvarlig.

– De ivaretar ikke sikkerheten til de som bruker flyplassen. Sea king-helikopteret, for å ta ett eksempel, er på oppdrag hele døgnet, påpeker han.

Vanskelig å få ny jobb

De 23 personene som per i dag står uten jobb etter 1. november har en tøff måned i vente. Det er nemlig ikke lett å få jobb som brannmann om dagen.

Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) lyste nylig ut åtte nye stillinger. De fikk ifølge Moss Avis 274 søkere.

–  Det var åtte personer herfra som var på opptak til de stillingene, men ingen kom videre, forteller Nilsen.