Nyheter

Advarer mot press på ansatte

I flere år forsøkte lege Odd Bjørn Salte (35) å varsle avdelingsledelsen ved Sykehuset Østfold om svært vanskelige arbeidsforhold. Til slutt ga han opp.

Av: Marie De Rosa

Etter fire og et halvt år på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold, sa det stopp for Odd Bjørn Salte (35). Han var lei. Av å bli pålagt tunge turnuser og ekstravakter, av å se kollega etter kollega slutte, av å stå i front mot avdelingsledelsen som tillitsvalgt, men først og fremst av å ikke bli hørt. For fem uker siden forlot han stillingen sin og begynte i et vikariat som lege i spesialisering ved Oslo universitetssykehus på Ullevål. Han har ikke sett seg tilbake.
– Avdelingsledelsen har vært på grensen til å drive rovdrift på oss ansatte. Det siste halvannet året jeg jobbet i Østfold, sluttet 8 av 18 leger på min avdeling, sier Salte.

Sine egne vikarer

Konflikten ved Sykehuset Østfold startet ifølge Salte da avdelingsledelsen i slutten av 2013 innførte såkalte individuelle arbeidsplaner for legene på kirurgisk avdeling. Det er også utgangspunktet for sykehusstreiken som brøt ut mellom Akademikerne og Spekter onsdag denne uka (se fakta).

I dag tillater tariffavtalen mellom fagforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen at legene jobber inntil 60 timer i uka. En forutsetning for avtalen er ifølge Akademikerne såkalte rullerende kollektive planer hvor vakttunge uker avløses med lavintensive perioder. Med individuelle arbeidsplaner, står arbeidsgiveren fritt til å legge flere intensive uker etter hverandre og kan i tillegg pålegge de ansatte å jobbe inn vakter som faller bort på grunn av ferie, permisjon eller kursing, mener fagforeningen. Det praktiseres i stor grad på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold, ifølge Salte.
– I praksis er vi vår egen vikar. Vi har sett eksempler på folk som har måttet jobbe inn pappapermen sin, eller blitt satt opp på vakt tre-fire helger på rad, selv om det ikke er lov. Arbeidsgiveren tøyer strikken til det maksimale. Når vi blir presset til å jobbe mer enn vi orker, svekkes pasientsikkerheten og spesialiseringen blir dårligere, sier Salte.

De individuelle arbeidsplanene ble først innført på prøve, forteller Salte. Til tross for gjentatte protester, ble ordningen etter kort tid gjort permanent. Årsaken avdelingsledelsen ga, var ifølge Salte at den var langt billigere.

LES OGSÅ: Beklager at pasienter må vente

Ble avvist

– Det har vi store problemer med å forstå. Jeg reagerer på at ledelsen fremstiller ordningen som en suksess. Det kan godt tenkes at sykehuset sparer noen kroner på at vi må dekke inn våre egne vakter, men de mister jo verdifull kompetanse når folk blir slitne og slutter. Avdelingen har ansatt én ny lege, men det er fordi vi gikk fra 26- til 19-timersvakter, sier Salte.

Det største problemet er imidlertid at de ansatte ikke får gehør for sine bekymringer, ifølge Salte. Han forteller at han som tillitsvalgt for sin avdeling flere ganger har forsøkt å få endret arbeidstidsplanleggingen, uten hell.
– Vi har forsøkt å si fra om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i flere år, og har gått tjenesteveien helt opp til direktørnivå, men avdelingsledelsen står på sitt. Det er både oppsiktsvekkende og skremmende. Jeg vet om flere i Østfold som er misfornøyde og føler at de ikke har noen medbestemmelsesrett. Det er veldig demotiverende. Samtidig vet vi fra legeundersøkelser at vi jobber nesten 900 årsverk gratis i overtid. Det tilsvarer et helt Ahus. Slik orker vi ikke å fortsette når avdelingsledelsen omtrent styrer med pisk, sier Salte.

Vikarer tør ikke si ifra

Salte forteller at det har oppstått en kultur på sykehuset hvor nyutdannede vikarer i usikre stillinger ikke tør å si fra om at de er overarbeidet. Problemet forverres ifølge Salte av at tillitsvalgte må bruke tilnærmet all sin tid på å kvalitetssikre kompliserte arbeidsavtaler. Dersom Akade­mikerne ikke vinner fram med sitt krav i den pågående streiken, frykter Salte at arbeidshverdagen til leger landet over blir betydelig forverret.
– Det ville vært katastrofalt. Dagens ordning er resultatet av et kompromiss basert på et partssamarbeid som har lange tradisjoner i norsk arbeidsliv. Det gir oss et kollektivt vern som vi er helt avhengige av, sier han.

Salte understreker at han er svært fornøyd med sin nåværende arbeidssituasjon ved Ullevål, der det er rullerende kollektive planer.
– Her blir jeg møtt med forståelse og respekt, og bekymringene mine blir lyttet til. Det er som en helt ny verden.

Konfliktberedskapsansvarlig Kristin Utne (34) i Yngre legers forening (Ylf), som selv jobber ved Sykehuset Østfold, bekrefter at ordningen med individuelle arbeidsplaner ble innført mot de ansattes vilje og at det har ført til en forringelse av arbeidsmiljøet.

– Har ansatt flere leger

Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold skriver følgende i en e-post til Dagsavisen Østfold:
– Påstandene er vi godt kjent med fra før. Dette har vi behandlet grundig internt. Seksjonen har ikke hatt høyere turnover etter innføring av ny arbeidstidsplanlegging. Planene legges innenfor rammene av gjeldende tariffavtale. De frigjorte midlene som den nye ordningen har gitt, er blitt brukt til å ansette flere leger. Det har redusert den totale vaktbelastningen ytterligere.

LES OGSÅ: Pasient døde etter tarmoperasjon

Nyeste fra Dagsavisen.no: