Nyheter

Sommerpatruljen avslører overtidsmisbruk

Unge ferievikarer utnyttes til overtid for å dekke grunnbemanning. – Ikke greit, sier LO.

Bilde 1 av 2

Sommerpatruljens runde i Moss tirsdag avdekket at 17 av de 136 bedriftene som ble besøkt bryter loven.

Av lovbruddene som ble funnet, var det særlig brudd på overtidsreglementer og mangelfulle arbeidskontrakter som gikk igjen.

– Vi ser feil bruk av overtid, og at bedrifter bruker overtid som grunnbemanning. Det er ikke greit, sier patruljeleder Monica Sivertsen i LOs sommerpatrulje i Østfold, og poengterer at såkalt planlagt overtid er ulovlig.

Hovedregelen tilsier 40 prosent tillegg for overtid over avtalt arbeidstid, og maks ti timer overtid i løpet av sju dager. Det finnes tillegg og unntak.

– Arbeidsgiverne belager seg på at folk jobber overtid, når man egentlig kunne ansatt flere. Behovet for flere ansatte er der, men man bruker de man har på planlagt overtid, forteller Sivertsen og legger til:

– I møte med ungdommen fra Moss har vi «dessverre» fått bekreftet at sommerpatruljen trengs også i Moss.

Tør ikke å si ifra

Unge ferievikarer kan være enkle å utnytte.

– Det er et stramt jobbmarked nå, så mange er redde for å miste jobben sin, sier Sivertsen.

Unge mennesker i arbeidslivet tør ikke alltid melde om lovbrudd.

– De som er unge vet kanskje ikke hvordan reglene er, og så er det kanskje ikke alle som tør å si ifra, hevder patruljelederen.

Derfor er sommerpatruljen ute og informerer unge arbeidstakere, og melder ifra til rette instanser om man finner brudd.

Uten kontrakter

Sommerpatruljen fant også flere bedrifter med mangelfulle arbeidskontrakter, og i noen tilfeller ikke-eksisterende arbeidskontrakter. Konsekvensene av en mangelfull arbeidskontrakt kan være alvorlige, påpeker Sivertsen.

– Man har ingenting å gå tilbake på i ettertid om man skal klage på noe, og da kan arbeidsgiveren ofte gå fri, hevder hun.

Overvåking

Problemer med overtid, arbeidstid og arbeidskontrakter er ikke det eneste sommerpatruljen kom over i Moss. Sivertsen forteller også om problemer med overvåking av ansatte, spesielt i butikker.

– De ansatte får mangelfull informasjon om overvåking. Enten ikke i det hele tatt eller litt diffus informasjon. Bedriften har overvåking for å beskytte mot tyveri og lignende, men det skal uansett informeres om til arbeidstakerne, forklarer hun.

Selv om sommerpatruljen enkelte steder ble nektet inngang, var flertallet av besøkene i Moss positive, melder patruljelederen.

– Vi ser at det er behov for oss her, og vi kommer tilbake neste år, slutter hun.

Mer fra Dagsavisen