Nyheter

Mener vi ikke vet nok

Vi vet verken om det kan bygges på ny grunn eller om den nye havna vil bli lønnsom, advarer Frp før bystyret mandag vedtar havneplanene.

Bilde 1 av 4

– Vi risikerer nå i Moss å binde oss til store kostnader uten å vite at vi får noe igjen for det. Vi kan bli fanget i et pengesluk hvis vi vedtar å utvide havneområdet og flytte konteinerhavna nå, sier bystyrerepresentant Arild Svenson (Frp).

Partiet har lenge vært klare på at de ikke støtter utfyllingen av Værlebukta og en flytting av havna. Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt er motstandere, mens Venstre i går ba om utsettelse og mer informasjon på kronikkplass i Moss Dagblad. En rekke framtidige samferdselsprosjekter vil legge premissene for havna, skrev Sindre W. Mork i kronikken.

Likevel blir det etter alle solemerker et klart flertall for alternativ 2B når bystyret mandag får havnas skjebne i sine hender. Høyre og Ap (26 av 39 stemmer) er enige om å gå for en havneutvidelse. Det betyr i tilfelle en utvidelse på om lag 100 mål, og at den framtidige betongfronten på Kleberget vil strekke seg om lag 200 meter ut fra land.

– Vil forringe byen

– Selv om steinen er gratis, kommer dette til å koste mye penger. Og det uten at grunnen er utredet, uten at vi vet om det kan bygges ny havn på den nye grunnen og uten utredninger som forteller at den nye havna vil bli lønnsom. Den vil få et kostnadsnivå mye høyere enn i dag, og vi kan for alt vi vet risikere å måtte investere en milliard for å gjøre dette lønnsomt, sier Svenson.

MDGs Jonas Sjolte er også sterk motstander av havneplanene, men bruker andre argumenter.

– Vi ønsker å beholde dagens havn fordi det vil gi negative miljøkonsekvenser å stenge den, men jeg tviler på at Ap har noen bevis på at det er mer klimavennlig å flytte havna. Dessuten er Værlebukta et av de virkelig flotte områdene vi har i Moss, og det vil forringe byen å bygge inn dette bak en svær betongfront. Vi ser masse risiko, men ingen gevinster, sier Sjolte.

Går for 2B

Tomas Colin Archer (Ap) vil imidlertid stemme for alternativ 2B, og mener det er flere gode grunner til å gjøre det.

– Vi får en mer kompakt, effektiv og miljøvennlig havn, direkte tilknyttet jernbanen. Og vi ønsker mer gods over på sjø og jernbane av hensyn til miljøet. Dessuten har vi programfestet at vi skal ha en havn i Moss.

– Men det er ikke særlig miljøvennlig å dumpe betong med plast og sprengtråder?

– Alle er enige om at vi skal ha stein heretter, og ikke betong. Det som har vært må vi rydde opp i. Og så bør vi vedta rammene og mulighetene for en ny havn, som uansett ikke vil stå ferdig før tidligst i 2030. Dette er ikke detaljreguleringen, men områdereguleringen, minner Archer om.

Både SV og KrF avventer nært forestående gruppemøter før de uttaler seg om saken.

Mer fra Dagsavisen