Nyheter

Protestmarsjen har startet

Mange tusen har engasjert seg i sosiale medier for å stanse avgiften som kan gravlegge flyplassen på Rygge. Tage Pettersen ber ordførerkollegene i Østfold gjøre det samme.

Bilde 1 av 2

Mosseordføreren sitter på utkastet til et protestbrev han planlegger å sende til regjeringen og Stortinget. Etter planen vil han sende brevet til alle sine ordførerkolleger i dag. Han håper samtlige Østfold-ordførere vil stille seg bak budskapet.

– Jeg mener vi sammen må stå på for å vinne kampen om å beholde flyplassen vår. I brevet beskrives konsekvensene det vil få for hele Østfold-samfunnet dersom Rygge legges ned. Ille nok er det at tusen arbeidsplasser forsvinner – en annen ting er ringvirkningene og signaleffektene det vil gi. Vi kan ikke sitte rolig og se på, mener Pettersen.

LES OGSÅ: Ansatte på Rygge fortviler

– Synlige konsekvenser

Han tror ordførerkollegene vil samle seg om protestbrevet – uavhengig av partitilhørighet.

– Vi må bruke høringsperioden godt, og sørge for at både politikere, folk flest og de ulike miljøene som berøres direkte av en nedleggelse får synliggjort konsekvensene for dem som tar den endelige avgjørelsen, sier ordføreren til Moss Dagblad.

Stortingsflertallet vedtok mandag statsbudsjettforliket, der flyseteavgiften var en del av pakka. Likevel er både Høyre og Frp tydelige på at de er sterkt imot avgiften (se egen sak).

Næringslivstopp Yngvar Trandem i Moss kalte i gårsdagens Moss Dagblad en eventuell nedleggelse av flyplassen «den største fadesen for hele Østfold fylke på mange tiår».

– Det vil få katastrofale følger. Sammen med havnene, er flyplassen et av de viktigste verktøyene vi har for næringsutvikling. Ikke minst har vi høye arbeidsledighetstall i fylket fra før, sa Trandem.

KOMMENTAR: Har egentlig flyseteavgiften noen miljøgevinst? (Christine Baglo)

Mange tusen protesterer

På nettet har protestaksjonene mot avgiften startet for fullt. Gjennom gruppene «NEI til flyseteavgift i Norge», «Nei til flyseteavgift!» og «Venner av Rygge» hadde henholdsvis 6.000, 2.000 og 4.000 personer vist motstand ved å like sidene i går ettermiddag. Da hadde gruppene eksistert i bare et par korte døgn.

– Det er fantastisk å se hvor mange som har engasjert seg på så kort tid. Vi hadde 2.400 medlemmer etter bare én dag, forteller Oslo-bosatte og Rygge-venn Nikolai Sandved, som er flittig bruker av reisetilbudene ved Rygge.

Over en tre-fireårsperiode hadde han til sammen 50 flyginger fra Rygge til London på grunn av kjærligheten.

– Ryanair-prisene gjorde det mulig, og jeg har hatt veldig mye glede av flytilbudet fra Rygge generelt. Flyseteavgiften er noe politikerne ikke ser ut til å ha forstått konsekvensene av. De har bare funnet en salderingspost som rammer svært mange grupper blant både reisende og ansatte, mener han. Folk fra mosseregionen og Østfold for øvrig er sterkt representert i oppropene. Det gjelder også i underskriftskampanjen «Stans flyseteavgiften» på nettsiden Opprop.net, hvor over 2.400 hadde signert i går ettermiddag.

LES OGSÅ: Tror flyavgift kan skade omdømmet

Mer fra Dagsavisen