Nyheter

Orker ikke jobbe som lærer mer

– I snitt har jeg to minutter å bruke på oppfølging av hver enkelt elev per uke, forteller lærer Camilla Svendsen (37) ved Kirkebygden skole i Våler. Nå vurderer hun å si opp stillingen sin.

Bilde 1 av 2

– Det er en frustrasjon som har bygd seg opp gjennom flere år. Skolen har måttet slå sammen klasser for å spare penger, og hvert år har jeg tenkt at det ikke kan bli verre. Men det blir det. Det er praktisk umulig for meg å gjennomføre oppdraget mitt som lærer under slike forhold, sier Camilla Svendsen.

Svendsen jobber som kunst- og håndverkslærer ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole i Våler kommune. Der har hun vært i nærmere syv år, men vurderer nå å si opp stillingen sin.

I helgen skrev Svendsen et oppgitt innlegg på Facebook hvor hun fortalte at hun har knappe 2–3 minutter å bruke på oppfølging av hver enkelt elev i uka, og at hun har elever som griner i ren frustrasjon fordi hun ikke har tid til å hjelpe dem.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet vil ha færre elever per lærer

Akutt lærermangel

Svendsen forteller at det i de fleste klassene er godt over 20 elever per lærer og noen ganger over 30, men da med to lærere til stede. Særlig hardt rammet er de praktiske fagene og språkfagene, mener hun. I hektiske perioder må Svendsen bruke 50–60 timer på ren undervisning, også i andre fag, forteller hun. Ressursene ved skolen er ifølge Svendsen strukket til bristepunktet.

– Det er rett og slett ikke mulig å gi skikkelig oppfølging med det elevtallet vi har i dag. Elevene sitter igjen med dårlig mestringsfølelse, samtidig som det skaper bråk og uro i klassen og et dårlig arbeidsmiljø, sier hun.

Svendsen viser til at skoleledelsen over flere år har vært nødt til å kutte i budsjettene og at det har gått ut over både lærere og elever.

– Rådmannen i Våler og skolesjefen kniper igjen pengesekken på grunn av nedskjæringer i kommunebudsjettene. Samtidig er Våler en av kommunene i Østfold med sterkest vekst i innbyggertall, så klassene blir bare større og større, sier hun.

Utdanningsforbundet i Våler og de tillitsvalgte på skolen sendte allerede i 2011 et bekymringsbrev til politikerne i kommunen hvor de viste til hvilke konsekvenser det daværende budsjettkuttet på tre prosent ville kunne få for læringsmiljøet. Blant annet ble det pekt på at større elevgrupper ville gi mindre tid til oppfølging og dårligere tilpasset opplæring, samt mer uro og støy i klasserommene.

– Omtrent alle punktene har gått i oppfyllelse. Jeg har forsøkt å si fra om dette i mange år, men det hjelper ikke, sier Svendsen.

Hun har nå søkt om å få et års permisjon fra skolen, men har foreløpig ikke fått svar på søknaden. Hvis hun får nei, vil hun si opp jobben, forteller hun.

Skattekutt gir skolekutt

Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sentralt har foreslått å innføre en nasjonal minstestandard for hvor mange elever det skal være per lærer. Det ønsker også førstekandidat for Ap i Våler, Dag Akselsen.

– Vi vil tøye budsjettet så langt som overhodet mulig for å klare å tilfredsstille lærernormen. Hele denne saken dreier seg om penger og at rådmannen og posisjonen ikke har bevilget nok penger, og vi kommer helt klart til å prioritere skolen dersom vi vinner valget, sier Akselsen.

Ifølge Ap-politikeren lider kommunebudsjettet under den borgerlige regjeringens skattekutt.

– Vi har lite skatteinntekter i kommunen. Når regjeringen har prioritert å kutte i formuesskatten, betyr det at kommunen får inn 1,8 millioner kroner mindre i overføringer fra staten enn den ville fått under Ap, sier han.

LES OGSÅ: Norsk skole er for overfladisk

– Vi prioriterer skolen

Ordfører Reidar Kaabbel (Sp) i Våler kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av forholdene ved Kirkebygden. Ifølge Kaabbel er kommunen jevnlig i dialog med skolen.

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen, men det er ingen tvil om at innbyggerveksten i Våler har ført til at vi hvert år må snu hver eneste stein for å få budsjettet til å gå opp. Vi skal ha en gjennomgang i kommunestyret på torsdag som viser at vi ligger omtrent på samme nivå som kommunene i samme KOSTRA-gruppe når det gjelder overføringer til skolen.

– Vi føler at vi har prioritert skolen i budsjettene, sier han.

Ordføreren vil ikke kommentere hvorvidt det er aktuelt å innføre en lærernorm i Våler.

LES OGSÅ: – Barna lærer å lese feil

– Det er beklagelig

Kommunalsjef Dag Andersen i Våler kommune synes Svendsens opplevelse av arbeidssituasjonen ved skolen er beklagelig.

– Det er beklagelig at læreren føler at arbeidet er så frustrerende og krevende. Lærertettheten kan over tid variere mellom skolene i kommunen, fra trinn til trinn, fra klasse til klasse og fra fag til fag. Generelt er det bildet vi har av skolen at det er relativt få elever i klassene. Det er kun fire klasser som har over 20 elever i kjernefagene, sier Andersen.

Andersen erkjenner at det i inneværende skoleår har vært behov for å ha forholdsvis store grupper i kunst- og håndverk. Faget har også fått redusert uketimetallet med én time, sier han.

– Selv om uketimetallet er innenfor kravene i læreplanen, har jeg forståelse for at disse forholdene kan føles krevende når lærerne har samme ambisjoner på fagets og elevenes vegne som tidligere, sier Andersen.

Mer fra Dagsavisen