Kommunikasjonsleder Therese Evensen (til venstre) og ordfører Hanne Tollerud (Ap) mener økt tilgjengelighet av politiske møter er bra for lokaldemokratiet.

Moss leder an i direktesending av politiske møter

Innbyggerne strømmer ikke akkurat inn til de åpne, politiske møtene i Moss. Nå vil kommunen i stedet strømme møtene til innbyggerne - og går i front i Østfold.

Moss

Politikerne skal ta stilling til saken i det førstkommende formannskapsmøtet neste tirsdag, men ordfører Hanne Tollerud (Ap) ser ingen grunn til at forslaget ikke vil få politisk flertall.

– Det er et stort ønske om å gjøre disse møtene mer tilgjengelige enn de er nå, sier hun.

Utvidet tilbud

Per i dag sendes bystyremøter direkte på kommunens egen hjemmeside. Noen møter har også blitt forsøkt sendt direkte via Facebook.

Forskjellen nå er at samtlige politiske møter, fra alle utvalg, skal strømmes på nettet.

Krever nytt utstyr

Til det trengs det nytt utstyr som skal monteres i formannskapssalen. Det vil koste et sted mellom 30.000 og 60.000 kroner, anslår kommunen. En pris som et politisk flertall ser ut til å være villig til å ta.

– Jeg er veldig positiv til forslaget. Det er bra for demokratiet at politikken blir mer tilgjengelig for folk, sier ordføreren.

Håper det skaper mer politisk interesse

Hun håper tiltaket fører til mer politisk engasjement.

– Særlig med tanke på den yngre generasjonen. Vi ser ofte det når vi arrangerer folkemøter at vi mangler de unge stemmene. Det er stort sett eldre som kommer, og gjerne de samme personene, sier hun.

Det håper også Therese Evensen, kommunikasjonsleder i Moss kommune.

– For mange er det en stor terskel å gå til et politisk møte. Dette gjør terskelen litt lavere, sier hun.

Vil plukke ut de viktigste sakene til Facebook

De to påpeker også at til tross for at mange saker i utvalgsmøtene kan virke kjedelige på overflaten, er det ofte i disse møtene de viktigste politiske debattene skjer.

Samtidig som at møtene skal strømmes gjennom samme tjeneste som bystyremøtene har blitt gjort frem til nå, vil Evensen også at de største møtene eller sakene sendes direkte via kommunens side på Facebook.

– Tidligere har vi valgt ut noen saker vi vet det har vært mye debatt om, for å sende det på Facebook. Det vil vi fortsette å gjøre nå. Vi får se hvilke saker som fanger flest, eller som det har vært mest debatt om i sosiale medier eller lokalpressen, sier hun.

Går foran

Dersom forslaget får et politisk flertall, stiller Moss seg i front når det kommer til direkteoverføring av politiske møter.

Fredrikstad kommune har i dag direkteoverføring fra sine bystyre- og formannskapsmøter, men ikke utvalgsmøter.

I Halden sender de kun kommunestyremøtene direkte.

Sarpsborg kommune har i utgangspunktet kun direkteoverføring fra bystyremøter, men har også sendt fra andre møter der det har vært ekstra stor interesse. Fra og med neste bystyremøte er det også planlagt å overføre direkte via Facebook, ifølge kommunikasjonssjef Pål Nilsen.