23 år gamle Ole Andreas Steen mener han har et bedre liv som CP-rammet nå, etter at han gikk over til Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) framfor kommunens ordning. FOTO: KENNETH STENSRUD

– Vi trenger mer forutsigbarhet

– Kommunen tror brukerne er fornøyde bare buksa kommer på, men jeg er opptatt av hvordan den kommer på.

Ordene tilhører CP-rammede Ole Andreas Steen fra Moss. Han kjenner til utfordringene og behovene til funksjonshemmede bedre enn de fleste. I 2013 droppet han hjelp fra kommunen fordi han mente at oppfølgingen ikke var god nok.

– Behov foran økonomi

23-åringen har fulgt med på hvordan kommunen jobber med å kutte over 40 årsverk innen Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) og tror det vil få store konsekvenser. Han mener helsesektoren i første rekke bør styres ut ifra behov, og ikke økonomi.

– Det viktigste Moss kommune har er innbyggerne. Hvis ikke helsesektoren er god nok, ødelegger de for seg selv, sier han.

Viktig for begge parter

En av grunnene til at han gikk over til Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), var at han opplevde at det var for liten forutsigbarhet i kommunen. Ideelt sett bør pleiere kun ha et fåtall brukere å forholde seg til, mener han. Dermed kan de bli bedre kjent med den enkeltes behov.

– Dette er viktig for begge parter. De ansatte bør få mer tid til hver enkelt bruker. I stedet for å ha vikarer, må det dermed bli flere faste stillinger, sier Steen.

Slik det er i dag, slites både brukerne og de ansatte ut av stramme rammer, mener han.

– Brukerne vet aldri hvem som skal pleie dem, mens de ansatte slites ut ved at de har for mange å forholde seg til. Det handler om å ha en god og forutsigbar hverdag. Forutsigbarhet er også viktig for å hindre smertene til brukerne, sier han.

Hurtighjelp

Mossingen har forståelse for at det ikke er reelt at ansatte kun skal stelle én dedikert person hver, men mener de i det aller minste kun bør ha en fast gruppe brukere å forholde seg til.

– Det er mange som gjør en utrolig god jobb i kommunen, men som ikke får tid nok til å utføre den. Da hjelper det ikke hvor flink man er. Hjemmebaserte tjenester kaller jeg bare «tut og kjør»-tjenesten. Det er helsesektorens svar på McDonald’s. Raskt inn og raskt ut igjen, forteller Steen.

 

Jobber med saken

Kommunen sier de vil at pleieren i større grad skal følge brukeren enn i dag.

Moss kommune jobber med en ny bemanningsplan som en del av omstillingen i TFF. Ett av målene er å bruke flere fast ansatte, framfor vikarer.

– Mer forutsigbarhet er et av fokusområdene våre, sier rådmann Bente Hedum.

Ole Andreas Steen kritiserer også kommunen for at de ansetter folk, uten først å sjekke hvorvidt de er dyktige nok i praksis og kompatible med brukerne først.

– Det bør være en selvfølge at de jobber med brukerne før de blir ansatt, mener han.

– Det er en god idé og et godt innspill. Så får vi ser om det lar seg gjøre i praksis, svarer Hedum på forslaget.