Nå er Fylkesmannen i Oslo og Viken en realitet: – En historisk dag

– Vi skal fortsatt være pådrivere for å slå sammen kommuner, sier den første fylkesmannen for Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland. På årets første arbeidsdag møtte hun de ansatte ved fylkesmannsembetet i Moss.

Hun tror at de mindre kommunene, som ikke har slått seg sammen med noen nabokommuner, vil få en del utfordringer.

– Vi kommer ikke til å presse fram nye sammenslåinger i 2019. For dette blir et år hvor det blir viktig å sikre at flere nye kommunekonstellasjoner blir godt forberedt når de skal slås sammen fra 1. januar 2020. Men vi er forberedt på å hjelpe til hvis det kommer henvendelser fra rådmenn og ordførere om videreføring av kommunereformen, sier Svarstad Haugland.

62 kommuner

Det var en spent fylkesmann som møtte de ansatte i ved fylkesmannsembetet i Moss på den første arbeidsdagen i 2019.

– Dette er en historisk dag. Fra i dag blir de fylkesmannsembetene i Østfold, Buskerud og Oslo/Akershus slått sammen. Vi blir omkring 600 ansatte, som i dag har ulike kulturer. Vår oppgave blir å komme fram til en felles arbeidslivskultur, sa Valgerd Svarstad Haugland.

Hun blir den første Fylkesmannen i Oslo og Viken. Geografisk vil dette området strekke seg fra Hardangervidda i vest til svenskegrensa i øst. Ved inngangen til 2019 vil det nye fylkesmannsembetet dekke 62 kommuner. Om ett år blir tallet redusert til 52. Svarstad Haugland blir fylkesmann for en region med 1,9 millioner innbyggere. Det tilsvarer drøyt en tredjedel av Norges befolkning.

– Jeg skal ha hovedkontor i Moss, men vil også ha kontorplass i Drammen og Oslo. I desember var jeg på besøk i samtlige kommuner i Buskerud og Østfold for å gjør meg kjent i den delen av Viken som jeg ikke har hatt ansvar for tidligere, forteller Valgerd Svarstad Haugland.

Hun får nå med seg tidligere Østfold-fylkesmann Trond Rønningen som assisterende fylkesmann, mens fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud pensjonerer seg fra mars i år.

Ulike hovedområder

Ingen blir sagt opp i forbindelse med sammenslåingen av tre fylkesmannsembeter. Men noen har sagt opp sine stillinger, da en del arbeidsplasser blir flyttet. Administrasjonen i Moss skal ha et hovedansvar for helse og beredskap. Drammen vil få hovedansvar for landbruk og miljø, mens Oslokontoret skal ha hovedansvaret for vergemål, barnehager, utdanning og juridiske spørsmål.

– Vi skal jobbe med en effektivisering av de oppdrag som fylkesmannen er pålagt av regjeringen. Det passer ikke alle å flytte til en ny kommune, eller gå over i en pendlertilværelse. Det er blant annet noen som har jobbet med beredskap i Oslo Akershus, som ikke blir med når denne oppgaven flyttes til Moss, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Fra 16 til 10

Omleggingen av fylkesmannsembetet skjer i hele Norge. Det har hittil vært 16 fylkesmannsembeter, men dette blir nå redusert til 10.

Med unntak av Oslo, vil den nye fylkesmannsstrukturen følge de nye fylkesgrensene, som blir gjeldende fra 1. januar 2020. Totalt vil det være ansatt rundt 2.000 medarbeidere i fylkesmannsembetet i Norge.