MDG: – Vil ha buss- og ikke bilbru i Moss

– Moss Ap må vise at de mener alvor med sin miljøsatsing. Vi utfordrer dem til å gå mot rådmannens innstilling om å tillate biltrafikk over Mosseelva bru, sier Benedicte Lund (MDG).

Hun fyrer løs mot Arbeiderpartiet som nå vil tillate biltrafikk over brua som skal bygges mellom Verket og Møllebyen. Ved første gangs behandling av kommunedelplan for Moss sentrum, ble det fattet vedtak om å ta inn setningen «Primært vurderes veien fra sentrum over Verket som en vei hvor kun kollektivtrafikk skal benytte den til gjennomkjøring.»

Begrenset bruk av bil

Nå har rådmannen anbefalt at brua også skal brukes til begrenset bruk av private biler.

– Dette er for å ha fleksibilitet i bruken av brua for framtida, sier kommuneplanlegger Vibeke Arnesen i kommunen.

I siste møte i teknisk hovedutvalg var det bare MDG, Rødt og SV som stemte for å holde fast ved den opprinnelige nullvisjonen for biler i sentrum. Venstre er ikke representert i Teknisk hovedutvalg, men gruppeleder Sindre W. Mork skriver i en tekstmelding at partiet ikke vil ha privatbiler over Mosseelva bru. Den nye gruppelederen i MDG, Nina Wagner anket saken inn for bystyret, hvor den skal behandles tirsdag 11. september. Benedicte Lund mener at spørsmålet om åpning for private biler over brua vil være prøvestein for Aps miljøsatsing.

– Hvis Ap mener alvor med at det må bli færre biler i Moss sentrum, kan ikke partiet stemme for å åpne for privat biltrafikk mellom Verket og Møllebyen. Selv om det legges opp til ulike bilbegrensede tiltak, ender det sannsynligvis opp med at brua etter hvert blir en bilvei, sier hun.

– Ingen gjennomgangsvei

Leder i teknisk hovedutvalg, Tomas Colin Archer (Ap) bedyrer at det skal bli minimalt med biltrafikk over Mosseelva bru.

– Vi ønsker at færrest mulig private bilister skal bruke den nye brua. Det blir derfor nødvendig med flere fysiske hindringer, som gjør det umulig med stor privat biltrafikk. Men vi må også legge til rette for brukerne, og det skal blant annet bygges et hotell på Verket, og det blir flere boliger nær området der brua skal bygges. Men jeg understreker at denne brua skal ikke brukes som en gjennomgangsvei. Det vil bli satt opp fysiske sperringer som skal hindre bilister i å ta en snarvei, sier Tomas C. Archer.

Reguleringsplanen for Mosseelva bru skal legges ut på høring etter bystyremøtet. Det er fortsatt uklart når brua vil stå ferdig. Vibeke Arnesen sier at det er sannsynlig at brua først vil være klar til bruk når den nye jernbanetraseen er ferdigbygd; altså i 2024. Kommunen blir økonomisk ansvarlig for bruprosjektet. Det er foreløpig satt av 30 millioner kroner, men det er ennå stor usikkerhet knyttet til kostnadene.