Politiet i Øst politidistrikt hadde færre saker å jobbe med i 2017.

Færre anmeldte saker

Nedgangen i anmeldte saker fortsetter i Øst politidistrikt.

I 2017 ble det registrert 45.892 anmeldte lovbrudd i politidistriktet. Det er en nedgang på 3,6 prosent sammenlignet med 2016.

Foruten en liten oppsving i 2015, har nedgangen vært stabil de siste årene, viser politiets oversikt.

Flest anmeldte saker gjelder vinningskriminalitet, med 33 prosent. Deretter følger trafikk (23 prosent), narkotika (15 prosent) og vold (12 prosent).

I 2017 økte antall anmeldelser som gjelder grov vold fra 676 til 761.