Får aldri mer rett til å kjøre bil

En 53-årig mossing er i Moss tingrett fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn for alltid. I tillegg er han dømt til samfunnsstraff i 180 timer, med en gjennomføringstid på 180 dager. Han må også betale en bot på 10.000 kroner.

Bakgrunnen for dommen er at 53-åringen gjentatte ganger er blitt arrestert for å ha kjørt bil, påvirket av amfetamin og det narkotiske stoffet THC. Risikoen ved bruk av THC er særlig knyttet til sløvhet, døsighet, søvn og rusvirkninger, som dermed kan føre til ulykker.

Mossingen er også tatt for å kjøre bil i 79 km/t i en 60-sone på Ryggeveien. Og ved ett tilfelle har han kjørt med falske skilter på bilen. Han har ikke gyldig førerkort, og er tidligere dømt i Moss tingrett for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Aktor mente at en utmålt fengselsstraff burde vært på seks måneders fengsel. Dette var retten enig i. Men, under adskillig tvil, kom retten likevel til at det i stedet burde idømmes en samfunnsstraff for tiltalte. Bakgrunnen for dette er 53-åringens helsetilstand, som gjør det vanskelig å gjennomføre en fengselsstraff. Geir Sunde Haugland administrerte retten, og dommen var enstemmig.