«Jeg har nå begynt å få en form for politikerforakt»

Kanskje det er på tide å endre lovverket slik at kun er anledning til to gjenvalg? Spør Odd Løkkevik.

Odd Løkkevik
pensjonert mekaniker

 

Blant mine 32 hyllemeter med arkivmapper har jeg også en hvor det står: Gunnar Bodahl- Johansen. De fleste av hans «Ukas Bodahl» i Demokraten finnes i hans mappe – samt samtlige av hans «Bodahl på lørdag» i Fredriksstad Blad.

Sist lørdag tar han opp et viktig spørsmål: «Er politiker et yrke – eller et verv? For store honorarer gjør at politikeren beskytter hverandre». Når det tjenes tre ganger så mye som folkevalgt som å delta i yrkeslivet. Ja hva da?

Den folkevalgte, Hannah Berg, fra Rødt i Fredrikstad, mener at hun fikk for mye betalt som politiker. Fra det lille «Odds rom» er det noe, som min gode venn, han Raymon, har fått meg til å notere. «Ja, det noe jæ lurær på sø. Kan du ente greie å få dæ en årntli jobb så får du heller bli politiker.»Bodahl tar opp dette temaet på en flott måte.

Debattinnlegg av Hannah Berg: «Lokalpolitikere med lønn som fortjent?»

Vi har her i fylket hatt ordførere med kjede rundt halsen i over 32 år. Var det ingen yngre engasjerte mennesker i disse kommunene til å overta? For de av dere som har lest boka «Det lykkelige valg» av Nils Kjær og Celius sin replikk til sin hustru: «Lavinia, Lavinia - der er det godt at sidde ...». Ja, en kan undre: «Hvor mange Celiuser har vi i vårt såkalte demokrati?

Debatt: Godtgjøring; rammer og redelighet

Kanskje det er på tide å endre lovverket slik at det var kun anledning til to gjenvalg. Det vil si maks tre perioder på Stortinget eller i rådhussalen? Når en i dag ser hva som har skjedd innen NAV-tragedien kan en spørre: Har Norge mistet sin råderett over landets grunnlov? Nå viser det seg at Brussel styrer over vårt storting. Ja, og det på tross av to folkeavstemninger, en mot EF i 1972 og den andre mot EU i 1994! For å si som han Raymon: «Det ernte te å tru – sø.»

Dertil har vi fått Viken, 43 mil fra ende til ende! Ja, hvem skal jeg stemme på, en fra Geilo, en fra Fagernes eller en fra Ørje? Demokratiet er blitt en parodi. Jeg har nå begynt å få en form for politikerforakt! Hva med deg?

Les også: Ap og Høyre mot Rødt om politikerlønn (Demokraten+)