Ikke dra på handletur til Sverige nå

LEDER: Risikoen for å dra med seg smitte tilbake fra en handletur til Sverige, er naturligvis stor. Det er ikke store oppofrelsen å holde seg innenfor grensene inntil den alvorlige virussituasjonen går over.

I perioden 9. til 17. april var det en økning fra 83 til 90 personer som var smittet av koronavirus i Moss. Det er gjennomsnittlig mindre enn én person daglig. Det er positivt. Og da Sykehuset Østfold på torsdag denne uka kunne melde at de kun har 11 personer innlagt med covid-19, og at ingen av dem ligger på intensivavdelingen, så er dette godt nytt. Det samsvarer med tendensen på landsbasis, der tallet på innlagte pasienter på sykehus har krøpet godt under 200-tallet.

Det finnes ingen fasit som sier noe om hvilke tiltak som virker, og hvilke som kan ha vært unødvendig å iverksette. Men norske myndigheter har satset på «føre var»-prinsippet, og satt helsehensyn i høysetet. Det vi så langt kan se, er at utbredelsen av sykdommen har stoppet opp, og at befolkningen og myndighetene har spilt på lag for å få kontroll på situasjonen.

I Sverige er situasjonen annerledes. Der har helsemyndighetene gått inn for det som kalles flokkimmunitet. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell mener at landet nærmer seg et nivå der de begynner å se flokkimmunitet mot koronaviruset. Dette innebærer at tilstrekkelig mange får utviklet antistoffer, blir friske igjen, og dermed utvikles en reell immunitet for så mange mennesker at eventuelle nye virusutbrudd blir håndterbare.

De to ulike modellene i Sverige og Norge gjør det ganske uforståelig at så mange som rundt 2.400 nordmenn har dratt over grensa til nabolandet for å handle billig snus, sprit og mat. Risikoen for å dra med seg smitte tilbake er naturligvis stor, siden svenskene ikke har samme forholdsregler som det Norge har lagt opp til. Østfoldinger har i mange år lagt igjen milliarder av kroner på svenskehandel. Myndighetene fraråder reiser til blant annet Sverige. Det er ikke store oppofrelsen å holde seg innenfor grensene inntil den alvorlige virussituasjonen går over.