Debatt

Barn og unge er taperne i høyrereregjeringens statsbudsjett

Over hele landet legger nå kommuner fram forslag om kutt i skoler og barnehager: Det er barna som betaler prisen for koronakutt og regjeringens krav om såkalt effektivisering.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson

Royne Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage, beskriver så altfor godt den situasjonen mange barnehager står i – allerede før neste års budsjettkutt.

Når skal regjeringen forstå at å bruke mer penger på de yngste barna er en investering i fremtiden? Arbeiderpartiet foreslår flere barnehagelærere og bedre bemanning i barnehagene i statsbudsjettet for 2021, og tre milliarder mer til kommunene, nettopp for å investere i fremtiden.

I 2017 ba kommunalminister Jan Tore Sanner kommunene om å effektivisere, også i barnehagene. Da snakker vi ikke om å få barnehagebarn til å kle på seg fortere, men om færre ansatte, færre vikarer og flere barn som ikke følges opp. Kort tid etter ble Sanner kunnskapsminister. Da ville han helst ikke snakke om saken lenger. Når han nå har blitt finansminister, er han igjen opptatt av å bruke minst mulig penger på barnehage. Det er verst for barnehagebarna, men både som finansminister og tidligere barnehageminister, burde Sanner være vel vitende om at dette er sparing som også for staten straffer seg i lengden.

I dag går nesten alle barn i Norge i barnehage, takket være den enorme barnehagesatsingen Jens Stoltenberg og hans regjering gjennomførte. Rett til barnehageplass, innføringen av makspris, billigere barnehage og 62.000 flere barn i barnehage, og satsingene kostet 19 milliarder kroner mer hvert år over statsbudsjettet. Barnehagesatsingen var langt fra over. Planene for å satse enda mer på kvalitet, flere ansatte og minst halvparten av dem barnehagelærere, lå klare, men høyreregjeringen har ikke fulgt opp. De har innført en pedagognorm med så lave ambisjoner at det knapt gjorde noen forskjell og en bemanningskrav de ikke vil betale for innføringen av. I tillegg har regjeringen gitt kommunene så trange budsjetter at kutt i barnehagebudsjettene nesten er uunngåelig.

Selvsagt må vi bruke mer penger på å gi alle barn et bedre barnehagetilbud. Gode barnehager betyr at alle barn blir sett, og at problemer og utfordringer oppdages tidlig. Og det betyr at alle barn får føle seg trygge og får utfolde seg. Forutsetningen er ansatte som har tid og tillit til å gjøre jobben sin. Som vet at det er tid til planlegging, penger til vikarene eller spesialpedagogene som trengs. Norge har ikke råd til barnehagekutt, vi må gjøre barn og unge til budsjettvinnere.

Mer fra: Debatt