Kultur

Nora skal støtte Oslo-fortellinger - nå er filmfondet i gang

- Jeg har et hjerte for Oslo. Jeg håper filmfondet kan stimulere til nyskapning og få fram flere relevante historier fra Oslo.

Dette sier Nora Ibrahim, medlem i det nyoppnevnte styret for Oslo filmfond, og utviklingssjef i produksjonsselskapet Oslo Company. Fram til 2019 var hun produsent i NRK P3TV, der hun blant annet sto bak suksesser som dramaseriene «17» og «18», og dokumentarseriene «Faten tar praten» og «Faten tar valget».

Torsdag hadde styret i Oslo Filmfond sitt første møte.

Fondet ble opprettet i år etter lang tids ønske fra filmskapere og kulturpolitikere om et regionalt filmfond for Oslo. På 2021-budsjettet bevilget byrådet ni millioner kroner til å starte fondet, og nå er arbeidet i gang. Styret møtte byråd for kultur Omar Samy Gamal (SV) for oppstartssamtale torsdag.

Styreleder for filmfondet er Stine Helgeland, tidligere avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt og tidligere styreleder for Nordisk Film- og TV-fond.

Oppnevnt som styremedlemmer er også filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen, daglig leder Kristin Hellebust i filmstudioet Shortcut, og siviløkonomom Jon Erik Ofstad, direktør i konsulentselskapet Subscrybe.

Utelukket Oslo - «slik kan vi ikke fortsette»

Et Oslo-filmfond har vært under utredning siden 2016, da Oslo kommune la fram sin filmmelding. Både i nord, vest og sør er det filmfond som tar del i regionale filmmidler fra Norsk filminstitutt, men Oslo som region har hittil ikke hatt noe eget filmfond. I 2019 fordelte NFI 23.5 millioner kroner i tilskuddsmidler til de regionale filmfondene Filmfond Nord, Zefyr og Filminvest.

– De regionale filmfondene vi har i Norge fra før utelukker filmskapere og prosjekter med adresse i Oslo, og slik kan vi ikke fortsette, kommenterer byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

I 2019 la analyseselskapet Menon Economics fram en utredning av modeller for filmfond i Oslo. Menon anbefalte et fond for Oslo etter modell av filmfondet Zefyr i Bergen og Stavanger, som kombinerer offentlige midler med privat investeringskapital.

Det regionale fondet investerer i filmproduksjoner, og bygger opp kapital på investeringene for å kunne bruke til nye filmprosjekter.

Med filmfondet håper byrådet også at flere filmproduksjoner som i dag legges til utlandet, kan legges til Oslo.

Omar Samy Gamal. Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturbyråd. Politiker (SV). Oslo rådhus.

– Med disse midlene er det viktig å se på hvordan man smart kan støtte og investere i ulike prosjekter fra Oslo, og være våken for nytenking både i form, innhold og forretningsmodeller. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekter som er representative for Oslo, og som åpner opp for det brede mangfoldet av historier og talent som vi har i byen vår. Oslo har en stor og sammensatt befolkning, og det er viktig å løfte fram bredden av fortellinger, kommenterer byråd Omar Samy Gamal (SV).

– Nå først skal vi bygge fondets organisasjon, få på plass retningslinjer, og finne daglig leder. Så ønsker vi å få inn mer finansering til fondet, både privat og statlig. I behandlingen av filmmeldingen har Stortinget åpnet for at et filmfond i Oslo skal kunne få plass i den regionale fondsstrukturen, sier styreleder Stine Helgeland.

Hun håper at de første tildelingene fra fondet kan komme i løpet av høsten.

Engasjert i mangfold på tv

– Rammene vi har fått fra byrådet er spennende. Filmfondet skal jobbe med ting jeg er engasjert i: Mangfold i film og tv, utvikle lokale produksjoner i Oslo, finne friske talenter, sier Nora Ibrahim.

– Oslo er en veldig mangfoldig by. Jeg håper fondet kan løfte fram historier vi ikke har hørt før. Publikum skriker etter nytt innhold, manglende finansiering er ett av hindrene for nyskapning og rekruttering. En ny finansieringskilde vil hjelpe, og jeg håper fondet vil legge særlig vekt på mangfold, sier Ibrahim.

Fra NRKs dramaserie «17», som foregår blant ungdom i Groruddalen

I Oslo Company jobber hun med podkasten «Nei Nei Nei» for NRK P3 og utvikler nye tv-serier, både drama og underholdning. Hun ser tilbake på Groruddalen-serien «17» med tilfredshet:

– Med «17» håper jeg at folk kom litt nærmere hverandre, og så at vi er likere enn man kanskje trodde, både på tvers av bydeler i Oslo og i hele Norge. En av de fineste historiene vi hørte etter «17», var fra en gutt fra Oslo vest. Han søkte seg til en videregående skole i Groruddalen fordi han syntes det virket så ålreit der. Da har vi fått til noe.Mer fra Dagsavisen