Kultur

– En ordentlig gladnyhet

Etter press fra Kultur-Norge gir helseminister Bent Høie klarsignal om at den svært upopulære regelen om «fastmonterte seter» skal vurderes på nytt.

– Blir det en endring er dette en ordentlig gladnyhet for veldig mange ulike arrangører innen musikk, kunst og kultur. Her har bransjen vært helt unison, øvet press, og tydelig sagt fra at dette er helt urimelige regler, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører om signalet som kom fra regjeringen mandag, da nye retningslinjer for nasjonale koronatiltak ble lagt fram. Der heter det helseminister Bent Høie og regjeringen vil be Helsedirektoratet vurdere på nytt det omstridte kravet om fastmonterte seter på arrangementer.

Les også: Etter Høie-møtet: – Det ser ganske mørkt ut for jula

Nye toner

Det har helt siden i fjor høst blitt mange avlysninger i kjølvannet av denne regelen, som setter et tak for hvor mange publikummere man får ha i salen. Det har skapt stor frustrasjon fordi publikumssetene i kirker, klubblokaler og mindre kulturhus ikke ble regnet som fastmonterte. Nå kommer det nye toner fra regjeringen i en pressemelding: «Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser». Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter dette i en e-post til Dagsavisen.

– Dette vil ta noe tid, blant annet fordi vi vil ha dialog med berørte aktører, og vi må se på konsekvensene. Oppdraget vil bli gitt om kort tid og offentliggjort da, skriver Bjerke, som sier dette om bakgrunnen for at dette skal vurderes på nytt:

– I dag kan det være inntil 200 personer på innendørs arrangement og inntil 600 personer på utendørs arrangement, dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at kravet til fastmonterte seter vurderes på nytt, fordi det kommer mange tilbakemeldinger om at begrepet er vanskelig å forstå. Regjeringen har tidligere varslet at kravet til fastmonterte seter vil vurderes på nytt når smittesituasjonen tilsier det, og deler etatenes syn på at det nå er behov for en ny gjennomgang.

Les også Mange tusen kan miste julekonserten sin etter nye koronaregler

– I riktig retning

Østerdal sier til Dagsavisen at helseminister Bent Høie tidligere har virket steil på dette punktet, men at han samtidig har gitt signaler om at regelen kan endres om smittesituasjonen tilsier det. Hun håper nå at selve prinsippet for regelen om fastmonterte seter endres. Dette mener hun kan føre til at kirker, mindre kulturhus, og klubblokaler som Rockefeller kan begynne å arrangere konserter og forestillinger når Norge begynner å åpne litt opp igjen.

– Det hadde vært et godt og langt skritt i riktig retning! kommenterer også Hans Ole Rian i Creo, Norges største kunstnerorganisasjon, i en e-post til Dagsavisen.

– Det betyr at noen flere kan arrangere noen flere konserter med noen flere publikummere. Forhåpentligvis vil det gi litt mere inntekter, flere i arbeid og færre på dagpenger og andre kompensasjonsordninger, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo, og legger til:

– Og det vil gi oss som publikummere flere positive opplevelser og av- og på koblinger også, noe vi alle sårt trenger i disse mørke tidene.

Mer fra Dagsavisen