Kultur

– Vi tapte kampen, men vant saken

Mardøla-aksjonen i 1970 satte tonen for miljø- og naturvernskampen i Norge. – Vi som var der hadde en veldig sterk tro på at det nyttet å gjøre noe, sier Odd Einar Dørum.

– Sivil ulydighet har betydd mye for miljøvernskampen i Norge, og dette er en kamp som har ført til faktiske viktige endringer i miljøpolitikken, sier tidligere Venstre-leder og justis-minister Odd Einar Dørum (t.v.), som sluttet seg til aksjonen etter oppfordring fra en journalist.