Kultur

Ola Elvestuen talte sin egen regjering midt imot

Ola Elvestuen (V) overrasket alle ved å stemme mot sin egen regjering i saken om Y-blokka. Men hva fikk ham til å gjøre det, og tror han nå at slaget er tapt?

– Ingenting kunne fått meg til å ikke stemme for å la Y-blokka stå, sier Ola Elvestuen til Dagsavisen. Onsdag stemte han med SV og mot sin egen regjering i saken om en utsettelse av rivningen av Y-blokka. Men han hevder at han ikke har fått noen overraskede eller negative reaksjoner fra regjeringshold etterpå.

– De som sitter i regjering vet veldig godt hva jeg mener om regjeringskvartalet og Y-blokka, sier Elvestuen.

– Dette har vært et tema fra de første sonderingssamtalene i 2017, og mens jeg satt som klima- og miljøminister. Så det kjenner de veldig godt til!

Les også: Picasso og Nesjars kunst i Y-blokka tas snart ned

Spesielt øyeblikk

Det var likevel et ganske ladet og spesielt øyeblikk i Stortinget onsdag ettermiddag, da Elvestuen fra talerstolen erklærte at han kom til å stemme med SV for en utsettelse av å rive Y-blokka. Resten av Venstre-gruppa stemte med regjeringen. Elvestuen stemte imot.

– Å rive Y-blokka vil være et historisk feilgrep, sa Elvestuen fra talerstolen, vel vitende om at hans parti sitter i regjeringen som akkurat nå forbereder seg på å rive den.

– Jeg har gått til valg på å bevare Y-blokka både i 2013 og i 2017. Jeg forsøkte å stoppe rivingen som klima- og miljøminister. Det klarte jeg ikke. Men som stortingsrepresentant kan jeg stemme for SVs forslag, sa Elvestuen.

Les også: Y-blokka i Stortinget: Det ble ja til fortsatt riving

Sa unnskyld

SVs Petter Eide, som frontet forslaget om å utsette rivingen av Y-blokka til retten hadde sagt sitt i slutten av august, virket overrasket over Elvestuens støtteerklæring. Han gikk rett opp på talerstolen etterpå og ba Elvestuen om unnskyldning for ord som har falt i debatten. Som da han beskyldte Venstre for å drive «politisk dobbeltspill». Han siktet til at profilerte Venstre-folk som Ola Elvestuen deltar på rivingsmotstandernes demonstrasjoner mot regjeringen, samtidig som deres egen regjeringskollega Nikolai Astrup (H) er den som har det politiske ansvaret for å rive Y-blokka. Det var derfor knyttet en viss spenning til hva særlig Elvestuen kom til å gjøre i Stortinget.

Les også:Y-blokka: SV beskylder Venstre for politisk dobbeltspill

Lå i kortene

Elvestuen avviser at dette var en ren impulshandling.

– Dette har ligget i kortene lenge, sier Elvestuen.

– Jeg stemte for å utsette rivingen fordi det vil være et enormt feilgrep for Oslo å rive dette helt unike bygget i norsk og internasjonal sammenheng, sier han, og viser til at det var Oslo Venstre som tok initiativ til å endre Oslo kommunes standpunkt om Y-blokka tidligere i vår.

– Venstre har stått på for Y-blokka i årevis, både i regjering, ifra Stortinget, i bystyret og i den offentlige debatten. Dette engasjementet kommer jeg til å fortsette med, og la det være klart: Det er Arbeiderpartiet, Høyre eller FrP som må snu, sier Elvestuen.

Må ha bevegelse

Det mener han også om SVs varslede neste runde om Y-blokka i Stortinget 19. juni, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Da foreslår SV at rivingen av Y-blokka må vente til Stortinget har fått vite hva det nye regjeringskvartalet kommer til å koste.

– Da må det bli bevegelse i Ap, Høyre eller Frp. De må skifte standpunkt, skal Y-blokka få stå, sier Elvestuen.

– Tror du det kan skje?

– Ap, Høyre eller Frp må vise vilje til å se på saken på nytt. Jeg så ingen tegn til det i stortingsdebatten på onsdag, sier Elvestuen.

– Det er nå fryktelig vanskelig å se for seg at det ligger flere muligheter i Stortinget. De partiene har jo ikke flyttet på seg i det hele tatt, De har ikke vist noen interesse for å ta vare på kulturkvalitetene i Y-blokka, mener Elvestuen.

– Så slaget er tapt?

– Jeg har ikke lyst til å si det om et bygg som fortsatt står. Men skal vi få gjennomslag i forhandlingene om det nye regjeringskvartalet, må de klare å få bevegelse i de andre partiene. Akkurat nå er det lite eller ingenting som tyder på det.

Fakta om Y-blokka

 • 1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.
 • 22. juli 2011: Blokka blir skadd i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.
 • Juni 2013: Konseptvalgutredningen anbefaler å rive Y-blokka og de andre skadde bygningene. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan utnytte plassen bedre.
 • Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokka og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygningen ligger delvis over hovedveien Ring 1. De to verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.
 • Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal.
 • Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer 140 innspill om å bevare Y-blokka, blant annet fra Riksantikvaren.
 • Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.
 • Februar 2017: Regjeringen vedtar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.
 • September 2018: Regjeringen legger fram ny skisse for regjeringskvartalet.
 • Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.
 • Juli 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir tillatelse til å rive hele Y-blokka.
 • November 2019: Fylkesmannen slår fast at rivingsvedtaket er lovlig, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Det avvises av regjeringen. Senere samme måned blir det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal vurdere nye momenter i saken.
 • Desember 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir igangsettingstillatelse til riving til tross for at etaten ønsker bevaring. Etaten ber derfor Statsbygg vente med riving til departementets saksbehandling er ferdig.
 • Februar 2020: Regjeringen gir ordre om riving av Y-blokka.
 • Mars 2020: Statsbygg starter rivingsprosessen. Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen går til søksmål for å få stoppet rivingen av Y-blokka. De hevder reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for riving ikke er gyldig.
 • April 2020: Saksøkerne har bedt Oslo tingrett om oppsettende virkning, at rivingen stanses fram til søksmålet skal behandles i retten i august. Oslo tingrett avviser søksmålet med den begrunnelse at de ikke tror søksmålet vil føre fram.
 • Juni 2020: Stortinget stemmer ned et forslag fra SV om å utsette rivingen til saken skal behandles i retten. Kun åtte representanter støttet forslaget, 79 representanter stemte mot. Saksøkerne beslutter samme dag å trekke søksmålet.
 • Rivingen skal etter planen være ferdig i løpet av 2020. Kunsten av Nesjar og Picasso skal tas ned i juli.

Kilder: Regjeringen, Statsbygg, Store Norske Leksikon, NTB

Mer fra Dagsavisen