Kultur

Y-blokka: Fortsatt kamp i Stortinget

Mens forberedelsene til riving av Y-blokka er i gang, fortsetter SV å kjempe i Stortinget for å stoppe den.

– Vårt mål er å få stanset rivningen fram til slutten av august, når domstolen skal si sitt om saken. Y-blokka vil nå bli behandlet i Stortinget på nytt, sier SVs stortingsrepresentant Petter Eide til Dagsavisen.

– Om vi teoretisk sett får flertall for dette, betyr det at Y-blokka står til slutten av august, sier han.

Les også: Y-blokka: SV beskylder Venstre for politisk dobbeltspill

Debatt i salen

SV har med sitt nye forslag sørget for behandling i kommunalkomiteen som må avgi innstilling 28. mai. Så vil det bli debatt og votering i stortingssalen i begynnelsen av juni. I tillegg vil SV få med Y-blokka når revidert nasjonalbudsjett skal behandles og voteres over i slutten av juni.

Respekt for Stortinget?

Imens har Statsbygg begynt forberedelsene til å sikre Picasso kunst og til å rive Y-blokka. Arbeidet pågår akkurat nå i regjeringskvartalet. SV fikk ikke flertall for en midlertidig stans i rivingen da de forsøkte seg med et forslag om dette 13. mai. Likevel ligger saken fortsatt i Stortinget.

– Da kan man stille spørsmålet: Vitner det om respekt for Stortinget, når regjeringen fortsetter rivingen selv om de vet at Stortinget skal behandle saken? Er det riktig av regjeringen å ikke vente på beskjed fra Stortinget? spør Eide.

Les også: Y-blokka rives: Slik blir «Operasjon Picasso»

Forslaget falt

Eide sitter på oslobenken, og har latt seg inspirere av flertallet i Oslo bystyre som i april stemte ja til å bevare Y-blokka. Som nevnt fremmet Eide og SV et uavhengig representantforslag om hastebehandling av en midlertidig stans i rivingen til Oslo tingrett har fått sagt sitt om gyldigheten av rivingsvedtaket, reguleringsplanen og rammetillatelsen.

– Forslaget falt, og vi ble stående alene sammen med MDG og Rødt. Venstre, som sier de vil bevare Y-blokka, stemte imot. Men nå har de en ny sjanse til å redde Y-blokka, mener Eide.

– Venstre er nøkkelen her. Tør de å bryte ut av regjeringsenigheten, kan de få med seg KrF og Frp, som begge har stemt for Y-blokka i Oslo bystyre. Da har vi fått til en bevegelse i Stortinget, sier Eide.

– Jeg tenker spesielt på to avgjørende politikere på Oslobenken fra Venstre: Ola Elvestuen og Trine Skei Grande. De har begge gått høyt på banen i saken om Y-blokka. Det samme har kunnskapsminister Guri Melby. Nå har de fått en ny sjanse til å vise hvor de står, mener Eide, som ser fram til debatten i stortingssalen i begynnelsen av juni (dato er ikke fastsatt ennå).

Følg Dagsavisen på Facebook!

En ny plan

Men SV har enda en plan i Stortinget for å stoppe rivningen. Parallelt med behandlingen i kommunalkomiteen, legger SV inn ytterligere et forslag om Y-blokka som skal behandles i Stortinget. Det skal behandles i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett i slutten av juni, og handler om kostnadene ved byggingen av det nye regjeringskvartalet. Ifølge Karin Andersen (SV), leder i kommunalkomiteen, er ordlyden i SV-forslaget slik:

«Stortinget ber Regjeringen fremlegge oppdatert kostnadsramme for nytt regjeringskvartal RKV, før videreutvikling og realisering av prosjektets deler, herunder at rivning av Y-blokka settes på vent til Stortinget har gjort vedtak på ramme».

– Dette forslaget har vi gjort litt bredere, og det handler om de store kostnadsøkningene som ligger i dette prosjektet i regjeringskvartalet. Vi vet jo ennå ikke hva alt dette vil koste! Når alt skal inn på en liten tomt, ender vi opp med en veldig dyr og veldig dårlig løsning, sier Andersen til Dagsavisen.

– Det ligger i forslaget at det da ikke er nødvendig å rive Y-blokka, sier Andersen, som beklager at Stortinget sa nei til hastebehandlingen tidligere denne måneden.

– For imens kan skaden være skjedd. Kanskje rekker de å rive Y-blokka mens vi debatterer dette i Stortinget. Dette var det beste vi kunne få til nå. Nå er det opp til de andre partiene hva de vil gjøre. Særlig Oslo-representantene har et stort ansvar her, mener også hun.

Les også: Oslo får ny vannforsyning, men Berit og naboene må betale prisen

Vil ikke vente

Men kommunalminister Nikolai Astrup (H) er ikke enig med SV at regjeringen bør vente på Stortinget.

–  Stortinget stemte i juni 2019 ned et forslag fra SV om å bevare deler av Y-blokka. Det var et klart flertall som sluttet seg til at Y-blokka må vike for at det skal kunne etableres et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

–  Det er ikke fremkommet nye argumenter, og Oslo tingrett ga staten medhold på alle punkter når Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbund prøvde å få en midlertidig stans i rivearbeidene. Når kostnadene i tillegg vil øke med over 100 millioner kroner med å vente til august ser jeg ingen grunn til å vente.

Les også: Ni av ti nordmenn planlegger bilferie i sommer.

Mer fra Dagsavisen