Kultur

Riving av Y-blokka: Utsettelse kan koste staten millioner

Utsettelse av riving av Y-blokka vil medføre millionkostnader, slår kommunalminister Nikolai Astrup fast. Men han river ikke så lenge saksbehandling pågår.

Den ferske kommunalministeren slo mandag fast i Dagsavisen at han står på linjen til sine to forgjengere, Jan Tore Sanner og Monica Mæland: Både Oslo bystyre og et bredt flertall på Stortinget har gått inn for planene som innebærer at Y-blokka rives. «Da er det mitt ansvar å sørge for at vi kommer oss videre til neste fase, og at Stortingets vedtak blir fulgt opp», skrev han i en e-post til Dagsavisen. Han understreket samtidig det faktum at Y-blokka skulle rives i oktober fjor.

Oslo 20191122. 
Picasso-kunsten på Y-blokka i Regjeringskvatalet.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Y-blokka. Foto: NTB scanpix

Les også: Astrup knuser håp for Y-blokka

Regning til Statsbygg

Videre utsettelser utover våren kan komme til å koste store millionbeløp, anslagsvis opp mot 50 millioner i måneden, heter det i et skriftlig svar fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård. Astrup slår også fast i svaret at han ikke vil rive Y-blokka mens det pågår behandling av saken. Men Astrup trekker også fram hva det koster staten med stadige utsettelser av rivingen.

«Når det gjelder videre fremdrift i arbeidet med å bygge opp regjeringskvartalet, vil ytterligere forsinkelser i rivingen av Y-blokken medføre kostnader i størrelsesorden 5–10 millioner kroner om rivingen ikke kommer i gang innen februar, og 30–50 millioner kroner per måned fra og med april», skriver statsråden i sitt svar.

– I første omgang er det vi som må ta regningen på vegne av staten, fordi det er vi som har inngått kontrakten med entreprenører og de som skal rive. Vi har jo ikke budsjettert med denne typen utsettelser, sier Hege Njaa Aschim, kommmunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Det er Stortinget som har bestemt at Y-blokka skal rives. Her fra en demonstra sjon mot riving 2. januar.                                              Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Det er Stortinget som har bestemt at Y-blokka skal rives. Her fra en demonstra sjon mot riving 2. januar. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

– Vi skulle jo egentlig begynne å rive i oktober i fjor. Med utsettelsene blir kontraktsperioden mye lenger, og det koster penger, sier Aschim, som forteller at det i utgangspunktet skulle koste 59 millioner å rive Y-blokka, inkludert det å sikre kunsten på en forvsarlig måte. Nå kan regningen bli mye høyere.

– Hvis vi kommmer så langt som til fjerde kvartal uten å rive, er det ikke mulig å ha et klart bilde av de økonomiske konsekvensene, annet enn at de blir store, sier hun til Dagsavisen.

SV: - En seier

Astrup viser i sitt svar til SV at det ligger klager inne hos både Sivilombudsmannen og Fylkesmannen i Oslo og Viken. «Riving blir ikke igangsatt mens denne saksbehandlingen pågår», skriver Astrup.

– For oss i SV er enhver utsettelse av rivingen en seier, sier Øvstegård til Dagsavisen.

– Vi håper dette inspirerer motstanderne av riving til å kjempe videre. I SV ønsker vi å utsette rivingen helt til vi eventuelt kan få til en ny situasjon i Stortinget.

– Omfattende klage

Øvstegård fikk svar fra Astrup mandag. «Vil statsråden se til at rivning av det viktige kulturminnet Y-blokka ikke blir påbegynt så lenge saken er klaget inn og ligger til behandling hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen?» spurte Øvstegård. Han viste til klagen til Sivilombudsmannen, der det hevdes at det er gjort feil i planprosessen.

– Vi mener rivingsvedtaket er gjort på sviktende grunnlag, så vi har levert en omfattende klage til Sivilombudsmannen, sier Gisle Løkken til Dagsavisen. Løkken er president for Norske arkitekters landsforbund (NAL), som står bak klagen sammen med Oslo arkitektforening, Fortidsminneforeningen og Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka.

Les også: 70 kulturorganisasjoner og aktører med et siste opprop for Y-blokka:

Vil ta stilling

Det skal i alt ligge fire klager på igangsettingstillatelsen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken ble sendt over mandag denne uka, og har 12 ukers saksbehandlingsfrist, opplyser pressekontakt Liv Ødegaard hos Fylkesmannen. Klagen til Sivilombudsmannen ble levert 7. januar, og kan i teorien få et foreløpig eller endelig svar denne uka, ifølge kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud. «Hvor lang tid det vil ta å behandle saken, vil avhenge av hvilke undersøkelser vi eventuelt vil foreta i saken», skriver hun i en e-post til Dagsavisen. «Jeg vil ta stilling til spørsmålet om tidspunkt for igangsettelse av riving av Y-blokken når klagen på igangsettingstillatelsen er avgjort og Sivilombudsmannen har tatt stilling til om han behandler klagesaken eller ikke», skriver Astrup.

Mer fra Dagsavisen