Kultur

Mener regjeringen ikke er for likestilling

Anette Trettebergstuen (Ap) er skuffet over at regjer­ings­partiene stemte ned flere forslag om å jobbe for økt likestilling i norsk film- og TV-drama.

– Det er jo fint at KrF var med og sørget for flertall på to av forslagene, men jeg er skuffa over at de viktigste forslagene ble stemt ned.

Det sier Anette Trettebergstuen (Ap) som sitter i kulturkomiteen på Stortinget. Med stemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, vedtok Stortinget tidligere denne uka at flere virkemidler være inkludert i Norsk filminstitutts (NFI) handlingsplan for økt likestilling i norsk film.

I den nye handlingsplanen skal det blant annet utarbeides bedre statistikk over kjønnsbalansen i norsk film.

NFI må nå også kunne redegjøre for hvordan filmene som mottar støtte, bidrar til en mer mangfoldig filmportefølje, samt benytte seg av alle tilgjengelige virkemidler for å øke antall søknader fra kvinner og minoritetsgrupper.

Dagsavisens anmeldere: De beste filmene fra 2018

– Skuffa

Trettebergstuen er likevel skuffa over at det kun var to av forslagene om en jevn kjønnsfordeling, også kalt «50/50», mellom kvinner og menn, og å jobbe for bedre kjønnsstatistikk som ble vedtatt av forslagene, mens de andre forslagene som Trettebergstuen mener ville brakt endring, ble stemt ned.

Særlig peker hun forslaget om lik fordeling av filmstøtte mellom kvinner og menn over en treårsperiode som ble nedstemt. Dette er en ordning man allerede har i Sverige.

– Høyre, Frp og Venstre stemte imot alle forslagene. Det er jeg skuffa over, fordi det siste året med hele Metoo-fokuset har vist viktigheten av å få gjort noe med likestillinga i kulturbransjen.

Anmeldelse av «Sonja»: Isdronning uten sikkerhetsnett

Ønsket av filmbransjen 

Blant forslagene som ikke gikk igjennom, var blant annet pengestøtte gjennom NFI, fordeling av penger, og mer kjønnskvotering.

– Vi fremmet disse forslagene fordi vi er lei av at utviklingen går så trengt. Filmbransjen har selv bedt om virkemidler, og vil spille på lag. Da er det synd at ikke resten av regjeringspartiene ikke er interessert i dette, sier Trettebergstuen.

– Vi bruker 900 millioner i året på film. Da mener jeg vi politikere skal ta grep for at både kvinner og menn stiller mer jevnt.

– Gjort flere tiltak

Grunde Almeland som sitter i kulturkomiteen for Venstre, er uenig i at de som regjeringsparti ikke er interessert i likestilling i filmbransjen. Han mener regjeringen allerede er i gang med tiltak:

– Vi har gjort flere konkrete tiltak det siste året. Regjeringen stiller krav om likestilling til blant annet NFI, og vi støtter fullt ut at NFI tok i bruk moderat kvotering i 2017. De tiltakene må vi først se hvilken virkning har, for å kunne oppnå de målene vi setter. Det ser vi nå at de gjør.

– Så du er ikke imot likestilling?

– På ingen måte. Vi støtter fullt opp om målet NFI har vedtatt med 50/50-fordelingen i filmbransjen.

– Underlig

– Du mener jobben for økt likestilling i film- og TV-bransjen går fort nok? 

– Det kan aldri gå fort nok, men jeg tror det viktige for å oppnå reell likestilling på langs sikt, er å sørge for å få opp de unge talentene. Det gjør vi ved å for eksempel støtte Talent Norges kvinnesatsing som er et helt konkret likestillingsprogram, og noe vi allerede gjør, sier Almeland.

Trettebergstuen på sin side, er ikke fornøyd med Regjeringens innsats for å fremme likestilling i norsk film- og tv-bransje:

– Jeg synes det er underlig at regjeringspartiene ikke engang er med på å si at man skal ha et mål om lik andel kvinner og menn i filmbransjen. Da vil man ikke ha likestilling, avslutter hun.

Her er forslagene som ble nedstemt:

Representant­forslagene om økt likestilling i norsk film- og tv-drama­produksjon:

1. Stortinget ber regjeringen sette et mål om 50/50 kvinner og menn i nøkkelposisjoner foran og bak kamera i norsk film, til erstatning for 40/60-målet.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at Norsk filminstitutt legger fram en mer forpliktende handlingsplan for økt likestilling i norsk film, samt stille krav til jevnlig rapportering på måloppnåelse. I denne nye handlingsplanen skal følgende virkemidler være inkludert:

a. Bransjerådet for Films forslag til tiltak fra 2010 som ikke er gjennomført, skal gjennomføres.

b. Offentlig filmstøtte skal fordeles likt mellom kvinner og menn innen de ulike støtteordningene sett over en treårsperiode. Dersom summen av utdelt støtte i løpet av en tre års periode ikke er delt likt mellom kvinner og menn, må de mest sentrale filmstøtteordningene i Filmfondet vurderes delt i to.

c. Det må utarbeides bedre statistikk over kjønnsbalansen i norsk film. NFI må telle mer enn produsent, regissør, manusforfatter og hovedrolle, for eksempel hvilke filmsjangere kvinner får støtte til, størrelse 
på budsjett i den enkelte produksjon, størrelse på støttebeløp og kjønnsfordeling og utvikling av lønnsnivå i flere av de ulike yrkesgruppene som er involvert i filmproduksjon.

d. NFI må kunne redegjøre for hvordan filmene som mottar støtte, bidrar til 
en mer mangfoldig film­portefølje.

e. NFI må benytte seg av alle tilgjengelige virkemidler for å øke antall søknader fra kvinner og minoritetsgrupper.

f. Det opprettes et forsøk 
over tre år med økt etterhåndsstøtte til filmer med kvinner i nøkkelposisjoner, slik man har brukt etterhåndsstøtten til å sette fart på barnefilmproduksjonen.

3. Stortinget ber regjeringen styrke Filmfondet økonomisk.

4. Stortinget ber regjeringen styrke filmregionene økonomisk.

5. Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om innføring av medfinansieringsordningen, jamfør direktivet om audio­visuelle medietjenester artikkel 13.

Mer fra Dagsavisen