Kultur

Måtte flytte krigens fortellinger

Et femtimers fagseminar. Om historieskriving. Rett oppunder jul. HL-senteret trodde det ville komme folk. Men ikke så mange.

Bilde 1 av 2

– Det har vært veldig stor pågang. Per nå er vi vel rundt 450 påmeldte. Da er det altfor liten plass i Gamle festsal ved Universitetet, der vi normalt har slike seminarer. Så vi måtte flytte til Samfunnssalen på Youngstorget. Nå skal alle som melder seg på få plass, sier Ellen Rømming til Dagsavisen.

Hun er spesialrådgiver ved HL-senteret på Bygdøy.

Seminaret som arrangeres i dag, torsdag, heter «Krigens fortellinger». Det vil også strømmes, lenke til det ligger på HL-senterets Facebook-profil.

Les også: – Michelet prøver å latterliggjøre en motstandsmann (+)

Marte Michelet

HL-senterets fulle navn er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Det skal være et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter som særlig tar for seg Holocaust, andre folkemord, rasisme, antisemittisme og brudd på menneskerettighetene, samt religiøse minoriteters vilkår i moderne samfunn.

Ifølge seminarbeskrivelsen skal «Krigens fortellinger» være «en samtale om historieskriving, jødene og hjemmefronten i okkupasjonsårene». Foranledningen er Marte Michelets svært mye omdiskuterte bok «Hva visste hjemmefronten», som kom tidlig i november.

Les også: Mener Michelet undervurderer hjelpen jødene fikk under krigen (+)

Splittet

Michelets hovedpåstand er at hjemmefronten kjente til de kommende jødedeportasjonene fra Norge, men unnlot å gjøre noe. Etter krigen ble dette aktivt dysset ned, skriver hun.

Det har satt sinnene i kok blant historikere og tidsvitner. Michelet har fått både ris og ros, både i en lang rekke avisinnlegg, radio- og TV-sendinger, og på sosiale medier.

– Det er hyggelig at det er så stor – nesten overveldende stor – interesse for historieskriving! Marte Michelets bok har fått enorm respons både i sosiale og mainstream media. Det kan virke som frontene er veldig splittet. Da er det desto nyttigere med en diskusjon der debattantene faktisk møtes, sier Guri Hjeltnes, som er direktør ved HL-senteret.

Les også: – Dette er den store, norske heltefortellingen (+)

Mange historikere

Foruten Marte Michelet selv, vil en rekke historikere delta i debatten. Dessuten representanter for hjemmefronten, og for norske jøder.

– Vi har invitert veldig mange, nettopp for å få med et mangfold stemmer. Ved holocaustsenteret syns vi det er svært verdifullt hver gang ny forskning og kunnskap om holocaust løftes fram. Derfor inviterer vi jevnlig til seminarer som dette, sammen med Universitetet i Oslo (UiO), sier Guri Hjeltnes.

«Krigens fortellinger» går over fem timer. Etter en innledning ved historiker Øystein Sørensen fra UiO, blir det tre temabolker: «Motstandsbevegelsen», «Varsel» og «Flukt, penger».

– Marte Michelet får innlede til hver av de tre temabolkene, og så blir det ulike deltakere i hvert av de panelene. Vi har dessuten satt av tid til spørsmål fra salen. Jeg tror dette blir veldig spennende, sier Guri Hjeltnes.

Mer fra Dagsavisen