Kultur

Når fundamentet svikter

Teaterstykket «Arbeidstittel: Savnet fellesskap» er en komisk, forfriskende og ikke minst forvirrende nidvise over vår tids redsel for å falle utenfor.

Ikke alle ville finne forståelse i «Arbeidstittel: Savnet felelsskap». Her Andrine Sæther (fra venstre), Tone Mostraum og Olav Waastad.