Kultur

Mangler midler til oppdatering

De store ordbøkene på nett mangler midler til drift, etter kutt på statsbudsjettet for 2018.

– Det trengs oppdatering og vedlikehold av ordbasen. Når staten har investert store midler i dette ordboksverket, er det meningsløst om det blir stående som en dokumentasjon av språksituasjonen i 2017.

Det sier Nils Heyerdal, leder for Det Norske Akademi, som onsdag denne uka lanserte den digitale tjenesten Det Norske Akademis Ordbok – NAOB. Det inneholder 230.000 oppslagsord, er basert på Norsk Riksmålsordbok, og ville fylt 12 bind på trykk. Fritt Ord-leder Knut Olav Åmås karakteriserte NAOB-lanseringen som «det største og viktigste som skjer i norsk kulturliv i 2018». Kulturminister Trine Skei Grande var til stede på åpningen og kalte NAOB «et nøkkelverk for at norsk skal ha muligheten til å overleve som selvstendig språk». Samtidig har NAOB fått avslag fra departementet på søknad om midler for å drive og utvikle den digitale ordboken, etter at posten «tilskudd til ordboksarbeid» ble kuttet fra 16 millioner til seks millioner på kulturbudsjettet for 2018.

120 millioner

Dermed blir det heller ikke gitt midler til oppdatering og drift av Norsk Ordbok på nett. Den digitale versjonen av den 12 bind store ordboka, sluttført på trykk i 2016, inneholder bare oppslagsbokstavene I-Å.

Ansvaret for Norsk Ordbok og norske språksamlinger ble overført fra Universitetet i Oslo til Universitetet i Bergen i 2016, etter langvarig debatt.

– Vi er i samme båt som NAOB: Vi har ikke midler til videre digitalisering og oppdatering av Norsk Ordbok. Situasjonen er utilfredsstillende, konstaterer Johan Myking, leder ved Institutt for lingvistikk på Universitetet i Bergen.

I 2017 søkte Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda om hele 120 millioner kroner i tilskudd over 10 år for å fullføre prosjektet Norsk Ordbok på nett. Nå har de lagt prosjektet på is inntil videre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Statsrådsskifte

– Vi har lest regjeringserklæringen der det heter at regjeringen vil «jobbe videre med digitalisering av de store ordbokprosjektene», og vi merker oss at det står prosjektene i flertall, sier Myking, som vil søke på ny i 2019.

Siden 2015 har en redaksjon på 20 leksikografer jobbet med NOAB-basen. Det Norske Akademi har søkt om 5,1 millioner til ordboksdrift for 2018, som omfatter fire redaksjonelle årsverk. De ansatte er sagt opp fra 1. januar i år, opplyser Heyerdahl, men jobber videre gjennom oppsigelsestid i påvente av driftsmidler. NAOB er publisert på oppdrag fra Kulturdepartementet, som har støttet arbeidet med hele 80 millioner, med økte midler de siste to årene etter at Norsk Ordbok ble overført til UiB. Men i høst fikk NAOB til svar fra kulturdepartementet at «vi kan ikke se at departementet har gitt signaler som skulle skape forventninger om driftsstøtte etter 2017».

– Vi hadde et møte med Kulturdepartementet tidligere i år der de ba oss om å sende inn en ny søknad. Deretter har det kommet et statsrådsskifte, Trine Skei Grande har overtatt. Vi håper den nye søknaden vil gi oss statlige driftsmidler, det vil igjen utløse sju millioner vi har fått tilsagn om fra private stiftelser, men de venter på at staten yter sitt først. Vi trodde dette var en modell den nye regjeringen ville gå inn for, med samarbeid mellom privat og offentlige midler.

– Vi håper å komme på revidert statsbudsjett for 2018. Vi tok opp saken med Trine Skei Grande under lanseringen onsdag. Vi håper det er plass til å vedlikeholde både NAOB og Norsk Ordbok på statsbudsjettet, sier Heyerdahl.

De seks millionene til ordboksarbeid gikk for 2018 til revidering av Norsk Språkråds rettskrivingsordbøker.

– Det er viktig å sikre at de store kildene til dokumentasjon over norsk språk videreutvikles, rettes og oppdateres. For det norske språkets del trengs det løsninger for å drive disse ordbokprosjektene videre. Hvis ikke, blir dette døde ressurser, sier Åse Wetås, direktør for Norsk Språkråd.

Behandler søknad

«Kulturdepartementet har nettopp fått en søknad på fem millioner kroner fra Det Norske Akademis Ordbok. Den er til behandling i departementet», opplyser kulturdepartementets kommunikasjonsenhet.