Kultur

Kunstneropprør mot Helleland

Kunstnerne mener deres økonomiske situasjon nå er så alvorlig at de vil ta til gatene mot kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og hennes kulturbudsjett.

Bilde 1 av 2

Torsdag denne uka samles kunstnerne og deres støttespillere i kulturlivet foran Stortinget for å markere sin motstand mot kulturministerens budsjettforslag, under navnet «#kunstneroppropet». Og de kommer nok til å vekke oppsikt, for mange av demonstrantene kommer til å ha på seg egenproduserte «Skrik»-masker. Dette er for å illustrere at også den verdensberømte maleren Edvard Munch i sin tid trengte hjelp fra et statlig kunstnerstipend.

Inntektene går ned

For om ikke folk flest vet altfor mye om billedkunstnernes dårlige inntektsutvikling de siste årene, har de i alle fall hørt om Edvard Munch og vet hva han han har betydd, resonnerer kunstneren Hilde Tørdal, som leder den kommende Munch-aksjonen foran Stortinget. Hun er kunstner og styreleder i Norske Billedkunstnere, men nå snakker hun på vegne av Kunstnernettverket, som består av i alt 20 organisasjoner. Billedkunstnerne er selvsagt representert der, men også organisasjoner som Den norske Forfatterforening og Musikernes Fellesorganisasjon er med. Ett av de fire hovedkravene fra disse til kulturministeren er at hun må fullføre den treårige lønnsreformen for kunstnerstipendene. Det gjør hun ikke i det budsjettforslaget som nå ligger på bordet i Stortinget. I år ble det ikke mer enn en økning på 2,2 prosent i ulike stipender og vederlagsordninger, og det tredje året med lønnsreform kom ikke på plass. Samtidig viser tall at kunstnernes realinntekter har gått kraftig ned de siste årene, med 15 prosent siden 2006. Tørdal refererer til både Enger-utvalget, Skarstein-utvalget og Telemarksforskning, som alle viser det samme. Kunstnerne mener at de har dokumentert inntektsfallet godt nok nå.

– Men kulturministeren har ikke lyttet til kunstnerne, sier Hilde Tørdal til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gjort riktige grep

Kulturminister Linda Hofstad Helleland selv er godt kjent med kunstnernes argumenter, men mener likevel hun har gjort de riktige grepene i kulturbudsjettet.

– Vi må ta på alvor at det har vært en nedgang i kunstnernes realinntekter – på tross av en dobling av kulturbudsjettet fra 2004 til 2013, påpeker kulturministeren overfor Dagsavisen.

– Den statlige støtten til kunstnerne har økt de siste årene. Likevel går inntektene ned. Da er det noe som ikke stemmer, og da er det noe som ikke virker. Da er det ikke mer støtte på statsbudsjettet som gir kunstnerne økte inntekter og et bærekraftig næringsgrunnlag, mener Helleland.

– Vi har et ansvar for å disponere fellesskapets midler, og må se til at de midlene blir disponert på en fornuftig måte. Vi kan ikke bruker penger på noe som ikke virker. Da må vi se på andre initiativer og andre tiltak, sier hun til Dagsavisen, og legger til at regjeringen nå tar flere strukturelle grep hun mener vil styrke kunstnernes økonomi. Hun viser til etableringen av Kreativt Norge i Trondheim, som blant annet lyser ut tilskuddsordninger for kunstnere, en ordning som blir videreført. Statsråden peker også på at regjeringen vil trappe opp bevilgningene rettet mot kulturinstitusjonene.

Debatt: Slik skal kunsten nå ut til flere (kultuminister Linda Hofstad Helleland)

Etterlyser støtte

Hilde Tørdal fra Kunstnernettverket tar tak i dette siste:

– Det Enger-utvalget viser at man har brukt penger på, er de store, tunge institusjonene. Det har styrket dem, det har styrket bygg og museer, de har bygd kulturhus rundt om i landet, og generelt brukt mye penger på infrastruktur. Og det er fint det, men det hjelper ikke oss, sier Tørdal, som mener Kreativt Norge er gunstig for virkemiddelapparatet.

– Det vi etterlyser, er finansiering som direkte vil bedre de kunstneriske inntektene til de som lager innholdet til disse institusjonene. Altså kunstnerne, understreker Tørdal.

– Situasjonen er veldig alvorlig nå. Kunstnerne har altfor dårlige inntekter selv om de både har to og tre «brødjobber» ved siden av. Og selv om kulturministerens virkemidler indirekte kan styrke kunstnere, så trenger vi å gå hardere og mer målrettet ut, for å styrke inntektene fra kunstnerisk virke, sier Tørdal, som ser fram til å ta på seg «Skrik»-maska og demonstrere utenfor Stortinget.

Kommentar: Nedhøvlet brunost og sørpete snømenn