Kultur

Templer for moderne arkitektur

Fra asken til nedbrente kirker, stiger noen av vår tids mest hyllede, nyskapende bygninger fram. De moderne oppstandelseskirkene er også blitt et pilegrimsmål for arkitekturturistene.

Bilde 1 av 8

De runde veggene tårner seg i en spiral oppover mot den arktiske himmelen, som speiler seg vakkert i de metalliske flatene. Om kvelden lyses den opp i auroras egne pulsfarger, grønt og lilla. Altas Nordlyskatedral er på kort tid blitt en turistfavoritt i Finnmark, omtalt i trendbibler som Wallpaper og The Culture Trip.

– Arkitekturturistene begynte å komme til Alta allerede før Nordlyskatedralen ble bygd – de hadde lest om prosjektet i internasjonale fora, forteller Henriette Bismo Eilertsen, som er daglig leder i Visit Alta.

Og enda flere er det blitt, etter at bygget har vunnet utallige arkitekturpriser.

– Det er mange individuelle som kommer for å se kirken, og den har også vært med å gjøre Alta til en viktig destinasjon for cruisepassasjerer, forteller Bismo Eilertsen.

I fjor besøkte rundt 10.000 turister kirken. I mai åpner det et nytt, interaktivt nordlyssenter i kjelleren på kirkebygget BorealisAlta, og da siktes det på å ta imot 30.000 besøkende i 2018.

Klippefast tro

Nordlyskatedralen er én av en rekke nye, norske kirker som har sanket både nasjonale og internasjonale arkitekturpriser de siste årene, og fått store oppslag i internasjonale arkitekturmagasiner og – nettsteder.

– Fra 2002 og utover er det bygd mange flotte, spennende kirker i Norge, sier sivilarkitekt Ove Morten Berge, som er kirkebyggkonsulent i kirkerådet.

Først ut var den mangeprisvinnende Mortensrud Kirke i Oslo, som ble tegnet av det norske arkitektkontoret Jensen & Skodvin. Her flommer naturen og det bare fjellet bokstavelig talt i kirkerommet. Men også de nye kirkene i blant annet Våler i Solør, Geilo kulturkirke, Ålgård kirke og Bøler kirke i Oslo har fått mye oppmerksomhet for sin oppsiktsvekkende arkitektur.

Berge trekker også fram den nye trekirken i Knarvik utenfor Bergen som et godt eksempel.

– Den er en veldig moderne transformasjon av det man vanligvis forbinder med hva en kirke er og skal være. Her spiller alt sammen, både kirkerommet, arkitekturen og omgivelse, påpeker Berge.

Både denne og Mortensrud kirke sto på programmet da 100 amerikanske arkitekter var på en «arkitektour» i Norge i 2015, arrangert av American Institute of Architects Committee On Design.

Sakrale rom

Mange av de nye kirkene er bygd som følge av kirkebranner – som den nye Våler kirke i Solør, og den nye kirken i Porsgrunn, som har byggestart til våren.

– De er oppstandelseskriker, og løfter fram påsketemaet gjennom å «gjenfødes som en oppstanden Kristus». De dyrker lyset, håpet og framtida, i stedet for dysterheten og mørket, og fokuset på lidelsen, og som var tilfellet i de gamle middelalderkirkene og stavkirkene, sier sivilarktietke Espen Surnevik, som har tegnet de to kirkene, sistnevnte også i samarbeid med Trodahl Arkitekter.

– Kirkene har alltid vært et speilbilde av den tiden og samfunnet vi lever i. De er som stivnede tidsdokumenter. Du kan lære mye om livet i gamle dager og middelalderen ut fra stavkirkene og Nidarosdomen. Kirkene er som bilder av tiden vi lever i. Derfor satses det på samtidsarkitektur i den nye, moderne kirken, som speiler de omveltningene som skjer i Kirke-Norge, med åpnere og bredere folkekirker. Som også vier homofile, og som har fått enda mer takhøyde for personlige tolkninger av det religiøse budskapet, påpeker han.

Stedsspesifikke kirker

Våler kirke er kledd i tre, både inne og utenpå.

– Våler er en skogskommune, og har derfor fått en slags «skogens katedral». Den nye kirken i Porsgrunn skal bli kledd i porselen, som jo har en lang industrihistorisk bakgrunn i området. Dessuten er uttrykker jo porselen, som materiale, den guddommelige renheten, som i en dåpskjole eller brudekjole, sier Surnevik.

Den nye kirkearkitekturen har også vakt stor oppsikt i utlandet.

– Norge har en helt annen type innovasjon i forhold til kirkearkitektur enn de fleste andre land, noe som er med på å forklare den store interessen fra Europa. De nye kirkebyggene er også med å sette norsk arkitektur på verdenskartet, og en viktig nøkkel for å profilere norsk arkitektur utad og å sette internasjonale agendaer på en måte som vi ikke har sett før, sier han.

Betongrealismen

Kirkearkitekturen har forandret seg mye også i de senere år. På 1960- og 1970-tallet var det de såkalte «arbeidskirkene» som var på kirkemoten.

– Da var det betongrealismen som regjerte, og kirkene var mer anonyme. I de nye kirkene er det mer fokus på kirkerommet igjen – det sakrale og hellige stedet. Men det er mer en evolusjon, enn en revolusjon, av arkitekturen, påpeker kirkerådskonsulent Ove Morten Berge, som håper og tror at arkitekturgrepet kan lokke nye folk til kirken.

– Arkitekturen og kunsten gir enda større rom for undring, sier Berge.

Han synes det er bra at kirkebyggene blir lagt merke til rundt i verden og får mange priser.

– Det er ikke en bevisst satsing fra kirken å være et turistmål, men vi ønsker jo at de som kommer skal få en god opplevelse. Arkitekturinteressen blant folk generelt har økt, og har sammen med sosiale medier bidratt til å spre kjennskap til kirkene. Men det er viktig å få til en balanse mellom «masseturisme» og det å være et hellig sted, sier Berge, som også påpeker at kirkene, samlet sett, sannsynligvis også er den største kulturscenene i Norge.

Les også: Slik blir framtidens hoteller

Skrekkdomen

Men det er ikke alltid like lett å få et glimt inn i alle de nye kirkene, utenom gudstjenestene og arrangementer. Mange har ikke åpent på dagtid.

– Vi forsøker å få til en ordning i sommer, med omvisninger og åpent i noen timer på dagen, siden det er så mange som kommer for å se på kirken vår nå, påpeker sogneprest Gunnar Øy i Knarvik kyrkje i Alversund, en halvtime utenfor Bergen.

Men det er heller ikke alle kirkegjengere og naboer er like glade for nyskapningene.

I Våler var befolkningen splittet i to over den nye «skrekkdomen», som noen har sammenlignet med både en «skateboardrampe» og en hoppbakke. Trøsten er at bygningen vant arkitekturprisen for «Beste religiøse bygning» under Archmarathon-Award i Milano i 2015, og byggeskikkprisen samme år. Arkitekturprosjektet forteller også noe om hvor attraktivt norske kirkebygg er blitt i arkitekturkretser, gjennom å ha vunnet norgeshistoriens nest største arkitektkonkurranse, der det kom inn bidrag fra 239 deltakere fra 23 land.

Flere på vei

Og det er flere nye, oppsiktsvekkende kirker på vei. Flotte Kopervik kirke på Karmøy skal vigsles 23. april, og i Hønefoss er en annen kirke, med prosjektnavnet «Himmeltrærne» under bygging. Sistnevnte kommer til å bli en av Norges mest spesielle kirkebygg, og er, i likhet med mange andre norske kirkebygg, inkludert Nordlyskatedralen, tegnet av Link Arkitekter.

– Et kirkebygg er et spesielt bygg, som både er et symbolbærende bygg og et signalbygg i lokalsamfunnet, samtidig som det skal fungere som ramme for menigheten og andre aktiviteter, som konserter, påpeker sivilarkitekt Hanne Kruse i Link Arkitekter.

Kirker for arkitekturinteresserte:

Nordlyskatedralen, Alta

LINK Arkitekter

Kirke som også er et arkitektonisk landemerke, med nordlyset som inspirasjon. Det spiralformede tårnet strekker seg hele 47 meter opp mot himmelen, og i spiralens «øye» er det anlagt et stillerom for stillebønn. Fasaden er kledt i titanplanter, som reflekterer lyset.

Mortensrud kirke, Oslo

Jensen & Skodvin arkitektkontor

Kirke bygget i stål, glass, naturstein og betong. som ligger midt ute i skogen i Oslo. Trær vokser både gjennom betongkirkebakken og opp igjennom selve kirkebygget. Prekestolen står på en bergknaus, som flere steder ligger åpent i kirkerommet.

Knarvik kirke, Alversund

Reiulf Ramstad Arkitekter

Moderne kirke kledd i malmfuru, inspirert av gammel, norsk kirkebyggingstradisjoner, som står på kolle med flott utsikt over Knarvik. Den har fått flere arkitektpriser, inkludert prisen for verdens flotteste kirkebygg under en publikumsavstemning på nettstedet Architizers.

Våler kirke, Solør

Sivilarkitekt Espen Surnevik AS

Trekirke av furu og bjørk. Den er både hyllet og utskjelt for sitt spesielle utseende. Inne har den noen særdeles iøynefallende lysinnganger. Kirken vant Statens byggeskikkpris i 2016, som første kirkebygg, og ble også nominert til Arkitekturprisen 2015.

Geilo kulturkyrkje, Hol

W & B arkitekter AS

Denne kirken er et kulturelt møtested, der alle rommene, unntatt kirkerommet er livssynsnøytrale. Kirken er bygd opp omkring et stålskjelett, med søyler av limtre og kledd med stående panel av malmfuru. Tårnet skrur seg opp i en smekker spiralbevegelse.

Ålgård kirke

Link Arkitektur

Denne kirken ser nesten ut som et snødekt landskap som reiser seg mot himmelen, eller smeltet snøflak, som ligger som en beskyttende vinge over det moderne kirkerommet.

Bøler kirke, Oslo

Hansen/Bjørndal arkitekter AS

«Katedralkirke» og arbeidskirke i tre deler, med én kirkesal, en konfirmantsal i midten og et lite kapell i nord, preget av rene, skandinaviske linjer og fokus på lys.

Frøyland og Orstad kirke, Jæren

Link Arkitektur

Er en nyskapende allbrukskirke, preget av rene og lange linjer, inspirert av det jærske landskapet. Den er også Norges første universelt utformede kirke. Kirkebygget er også konstruert for god konsertlyd, og har storkjøkken og en egen festsal og lydstudio i underetasjen.

Mer fra Dagsavisen