Kultur

Kunstprotest med reinsdyrskaller

Dette er en politisk markering, sier kunstneren Máret Ánne Sara. Med sin installasjon av reinsdyrskaller er hun tatt ut til Documenta.

– Det begynte konkret med rettssaken til broren min. Nå sikter Pile of Sápmi mot å ta opp de store diskusjonene om urfolk og rettigheter, sier Maret Anne Sara.

Hun stablet 200 reinsdyrskaller i snøen foran Indre Finnmark tingrett, og plantet det norske flagget i toppen, vinteren 2016. Nå skal Maret Anne Sara vise verket Pile Of Sápmi på verdens største kunstutstilling Documenta. Pile of Sápmi er en referanse til de historiske bildene av hauger med bøffelskaller – «Pile O’ Bones» – fra da amerikanske nybyggere masseslaktet bøfler som del av krigføring mot indianerne.

– Historiene om nedslakting av bøfler og den amerikanske urbefolkningen hadde mange paralleller til vår historie. Kolonialistene utryddet bøflene for å fordrive urbefolkningen og få kontroll over landområder. Det gamle kolonialistiske tankegodset har ikke endret seg, men systemet som utøver det er mye mer raffinert i dag, sier Máret Ánne Sara.

Les også: Norsk rekord på gigantutstilling

Vant rettssak

De senere årene har Landbruksdepartementet krevd redusering av antall rein på Finnmarksvidda for å verne beiteområder. Máret Ánne Saras bror gikk til sak da Landbruksdepartementet krevde at han skulle slakte ned flokken sin fra 150 til 75 dyr. Saken har vakt nasjonal oppmerksomhet, og i mars vant han ankesaken i Hålogaland lagmannsrett – der Máret Ánne Sara viste Pile Of Sápmi på ny. Lagmannsretten fant at Landbruksdepartementets krav var i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– For meg var det viktig å synliggjøre uretten i denne saken for å skape en prinsipiell diskusjon. Denne saken handler ikke bare om min lillebror. Den handler om grunnleggende rettigheter. Avgjørelsen i lagmannsretten viser jo at norsk lovverk her bryter med internasjonale menneskerettigheter og urfolksretttigheter, mener Máret Ánne Sara.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kriminalisert

Reinsdyrskallene er tittelverket i Pile of Sápmi, som også har omfattet andre kunstneriske aktiviteter, og akkurat hva Sara skal gjøre på Documenta i sommer har hun ikke helt bestemt.

– Pile of Sápmi er et politisk statement som viser til den urovekkende statlige tvangsreduseringen av rein, et problem som dukker opp i skygge av statens satsing på industrialisering i nordområdene. Beitemark eksproprieres for å legge til rette for storstilt industrietablering i samiske områder, mens de som driver rein, blir kriminalisert for å overbeskatte gjenværende arealer, mener Máret Ánne Sara.

Kinoaktuelle «Sameblod» har blitt vist på filmfestivaler verden over, og var blant annet del av et eget program om urbefolkning under filmfestivalen i Berlin i år. Mens samiske kunstnere markerer seg på årets Documenta. Er dette bare et blaff i jubileumsåret for samesaken, eller vil det skape varig interesse for samisk kunst og kultur?

– Jeg tror dette vil vare ved. Fordi det er så ekte historier vi kommer med, som folk ikke har hørt før. 100-års jubileet har initiert en interesse for det samiske langt utenfor Norden. Når vi forteller våre historier, er det noe nytt i verdenssammenheng. Interessen vil fortsette å vokse, sier Sara.

Nyeste fra Dagsavisen.no: