Kultur

Glad for økning

Da statsbudsjettet ble lagt fram, protesterte et samlet kunstfelt mot realnedgang i arbeidsstipend for kunstnere. I det nye budsjettet ble det økning likevel.

– Vi er svært fornøyd med at KrF og Venstre sikret opptrappingen av kunstnerstipendene, sier Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere.

For kulturbudsjettet resulterte budsjettavtalen blant annet i en påplussing på posten for kunstnerstipender, slik at den planlagte treårige lønnsreformen for kunstnere videreføres. På det nye budsjettet er det tilført åtte millioner kroner til posten for statens kunstnerstipend, som i regjeringens budsjett var foreslått økt med tre millioner til knappe 171 millioner.

Reaksjonene var sterke fra kunsterorganisasjonene da statsbudsjettet ble lagt fram i september. «Tildelingene til kunsterstipend veier ikke opp for lønns- og prisvekst. Dette er stikk imot anbefalingene fra kunsterøkonomi-utvalget i 2015», påpekte Forfatterforeningens leder Sigmund Løvåsen, som en av ti kunsterorganisasjoner som Dagsavisen samlet inn reaksjoner fra. «Helleland står for en frys-politikk over hele linjen. Det betyr i realiteten kutt», uttalte Norske Kunsthåndverkeres Lise Stang Lund til Dagsavisen da. Hun er mildere stemt etter budsjettforliket.

– Nå har vi fått inn trinn to av lønnsreformen for kunstnerstipendene. Det gir et signal om hvor viktig det er å skape vekst i kunstnerstipend, for å motvirke lønnsnedgangen for kunstnere som har pågått over flere tiår, sier Lise Stang Lund.

Les også: Tilbakeslag for kunstnerlønn

16.000 i år

I 2015 fikk Venstre og KrF gjennomslag for første trinn i den treårige lønnsreformen, som ga en økning på 20.000 til hver mottaker av arbeidsstipend.

– Vi var skuffet over at regjeringen i årets budsjettforslag ikke fulgte dette opp. Igjen har KrF og V tatt dette med inn i forhandlingene og fått til en økning, kommenterer kulturpolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

– I år gir påplusningen 16.000 i økt inntekt for stipendmottakere. Tilsammen er det 36.000 i økning over to år, til 500 kunstere som har arbeidsstipend. Dette monner. Nå har vi tro på at også tredje trinn av lønnsreformen vil bli gjennomført neste år, sier Lise Stang Lund.

– Vi er fornøyd med at regjeringen nå viderefører opptrappingsplanene i kunsterstipendene, kommenterer Sigurd Løvåsen i Forfatterforeningen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fryst fond

Derimot er de bekymret over den manglende økningen i midler til Norsk Kulturfond, som ligger under Norsk Kulturråd og fordeler midler til både litteratur, bildekunst, scenekunst, musikk og kulturvern.

– Det er svært skuffende at det ikke kommer en økning til Kulturfondet. Kulturfondet er viktig for kunstnerøkonomien i det frie feltet som politikerne sier de vil løfte. Bevilningene for 2017 økes så lite at det blir en realnedgang. Vi er redde for at dette vil bety kutt i innkjøpsordingene for litteratur og for lesefremmende tiltak, sier Sigmund Løvåsen.

– De siste årene har kulturdepartementet lagt flere og flere institusjoner, visningssteder og festivaler inn under Kulturfondet. De putter stadig mer i sekken, og så snører de igjen. I praksis vil det si at bevilgningene til Kulturfondet fryses. Å fryse en så stor og viktig finansieringskilde for norske kunstnere og kulturinstitusjoner er lusen kulturpolitikk, mener Lise Stang Lund i Norske Kunsthåndverkere.

– Det er her de store pengene er. Kulturfondet forvalter nærmere 900 millioner kroner. Å øke med 2-5 - 3 prosent, som ville vært et minstemål, ville koste 30 millioner. Kulturdepartementet har funnet 70 millioner til sin nye satsing på kultur og kreativ næring, samtidig som de holder igjen på midler til kulturfondet. Da kan jeg ikke være enig når kulturministeren sier at satsing på kulturnæring ikke skjer på bekostning av annen satsing på kunst og kultur, sier Lise Stang Lund.

Lund uttrykker samtidig tilfredshet med at kuttet i UDs kulturmidler ble reversert i budsjettavtalen. I budsjettavtalen reverseres også regjeringens forslag til kutt på 10 millioner i pressestøtten. Det tilføres også 2.5 millioner til nynorske kulturtiltak, 1.2 millioner til Jødisk Museum i Oslo, og seks millioner til skuespiller- og dansealliansen.

Mer fra Dagsavisen