Kultur

NRK: En stor DAB-utfordring

NRK skal bruke sommeren på å få oss til å kjøpe DAB-radio til bilen. – Vi har en utrolig krevende jobb foran oss, sier beredskapssjef Øyvind Vasaasen i NRK.

Neste år forsvinner FM-signalene. Kun DAB vil kunne ta inn radiosendinger i bil.

Norske bileiere viser liten interesse for å erstatte FM-anlegg i bilene sine med DAB-radio. Et halvår før den gradvise slukkingen av FM-båndet starter, har fortsatt to millioner biler FM-radio – som slutter å virke i løpet av 2017.

Les også: Stor fare for tause bilradioer

Denne måneden innleder NRK og DAB-aktørene en ny holdningsoffensiv som skal få nordmenn til å kjøpe DAB.

– Å få ut informasjon om DAB er kjempeviktig. Vi vet fra overgangen til digital-TV at folk venter til i siste liten med å kjøpe nytt utstyr. Det er en utfordring at så mange venter tett opp og til etter at FM er slukket før de går til anskaffelse av DAB-radio, sier Øyvind Vasaasen, medieutspilling- og beredskapssjef i NRK.

Spesielt viktig er det for NRK å få befolkningstette Oslo og Akershus over på DAB før FM skrus av i september 2017. Først ut er Nordland i januar.

– Her regner vi med et etterslep på 50.000 biler. Erfaringene fra Nordland vil vi bruke i resten av landet. Vi må få digitalisert bilene i daglig bruk så fort som mulig. I dag har 730.000 biler DAB. Vi er sikre på at vi skal få det til. Jeg tror de fleste som hører radio i bil kommer til å gå over til DAB. Noen vil gå over til internettradio i ulike former. Samtidig er det ikke alle som hører bilradio, sier Vasaasen.

I dag lytter 61 prosent av oss daglig på radio via digitalt utstyr. Dette er nok til at Stortinget har vedtatt å skru av FM i 2017. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også godkjent NRKs DAB-arbeid ut fra sårbarhets- og sikkerhetshensyn. DSB har derimot ikke ønsket å kommentere de beredskapsmessige konsekvenser av en stor bilpark uten DAB, og som går glipp av veimeldinger og oppdatert informasjon via radio.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

NRK har sitt på det tørre, ifølge NRK-sjefen.

– Myndighetene krever at NRKs beredskap blir like bra som før. Vi har påtatt oss større ansvar for beredskap, siden vi informerer via radio, TV og internett, sier Vasaasen.

I sommer skal NRK kontrollere DAB-nettet til havs, etter at Norges Fiskarlag har kritisert kvaliteten på sendingene enkelte steder.

– Vi mangler å måle dekningen noen steder, men vi er ganske trygge på at kystfiskerne får bedre værkanaler og et langt bedre, stabilt radiotilbud. Vi følger opp og utbedrer nettet der det er behov.