Kultur

Arkitektene får munnkurv

Stemningen i Bjørvika er spent. Arkitektene bak signalbygget som skal bli nytt hovedbibliotek vil ikke svare på hva de synes om eventuelle besparelser i prosjektet, som nå står i fare for enten å bli stoppet, eller endret.

I neste uke vil Oslos nye byråd bestemme framtida til byggingen av nytt hovedbibliotek. Byrådet gjennomfører nå en gjennomgang av prosjektet, som har fått sterk kritikk for manglende økonomisk styring.

Dagsavisen har kontaktet arkitektfirmaet Lund Hagem, som sammen med Atelier Oslo vant arkitektkonkurransen om nytt hovedbibliotek med bygget «Diagonale», og stilt spørsmål om hva de eventuelt vil synes hvis byrådet bestemmer at de vil gjøre endringer i bygget for å spare penger.

Lund Hagem svarer ved å sende Dagsavisen videre til kommunikasjonssjef for den kommunale byggherren, Kultur- og idrettsbygg, Haakon Berg Jensen.

I en mailkorrespondanse Dagsavisen har fått tilgang til, er denne beskjeden fra Jensen til arkitektene:

«I den situasjonen vi er nå Einar, så anbefaler jeg at dere ikke svarer, men henviser journalister til oss.»

LES OGSÅ: Har inngått Deichman-kontrakt

Dyr byggestans

På tross av gjentatt forsøk på å få svar, blir Dagsavisen kun henvist til Kultur- og idrettsbygg, som heller ikke vil svare avisen på hvor mye det totalt vil koste kommunen å stoppe prosjektet. Som Klassekampen skrev i går har det allerede vært brukt 840 millioner kroner i byggegropa. Trolig vil det også koste kommunen penger dersom kontrakter må avlyses, som for eksempel med entreprenøren AF Gruppen, som nå nettopp har overtatt grunnarbeidene i gropa. Deres kontrakt har en verdi på over 30 millioner kroner.

Første varsel i 2012

Dagsavisen har fulgt hovedbibliotekbyggingen tett siden det i vår ble avslørt at dårlig styring og vanskelige grunnforhold kan føre til en budsjettsprekk på opp mot en halv milliard kroner. Basert på dokumenter som Oslo kommune friga i forbindelse med høringen i finanskomiteen 3. juni, kan historien bak prosjektet skrives slik:

3. september 2008 vedtar Oslo bystyre plasseringen av nytt hovedbibliotek i Bjørvika. I august året etter faller valget av bygg på skissen kalt «Diagonale». I april 2009 ser man for seg en kostnadsramme på 1,3 milliard.

Årene mellom 2010 og 2012 er viet til forprosjektering og kvalitetssikring av prosjektet. Og i 2012 kommer kvalitetssikringen fra Holte Consulting, som peker på grunnforholdene på tomta, prosjektstyring og entreprisestrategi som risikofaktorer for prosjektet. Det skal vise seg at de får fullstendig rett.

I mars 2013 vedtar Oslo bystyre byggingen av det nye biblioteket med en styringsramme på litt over 2,1 milliard kroner og en kostnadsramme på opp mot 2,6 milliarder kroner. I byrådssaken står det: «Grunnforholdene på tomta er krevende.» Prosjektets «egenart og modenhet» tilsier at kommunen skal være byggherre selv, og Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) blir opprettet som en midlertidig etat. Det blir også skaffet egen prosjektledelse, selskapet ÅF Advansia.

LES OGSÅ: Trenger minst 400 mill. for å redde biblioteket

Kulturetaten advarer

Allerede i juni 2013 har Kulturetaten begynt å varsle at biblioteket er i ferd med å bli annerledes enn bestillingen. I tegningene til forprosjektet er det vesentlig mindre hyllekapasitet enn planlagt, og etaten er kritiske til dette.

I januar 2014 settes første spadetak i jorda, og byggingen er i gang.

Første forsinkelse

Tre måneder senere kommer statusrapporten om at anbudskonkurransen på grunnarbeider og råbygg er avlyst. Årsaken er at det kun har kommet inn ett tilbud, som er langt høyere enn budsjettert. En evaluering viser at prosjektledelsen har undervurdert kostnadene på entreprisene, og det varsles om at dette kan gjelde for mer enn grunnarbeider og råbygg. Det varsles en forsinkelse i ferdigstillelsen. Biblioteket som skulle stå klart i 2016, er nå ikke klart før første halvår 2018.

Utover høsten 2014 begynner byggherren å se at de er i ferd med å spise av reserverammen i budsjettet, og de anbefaler å kutte kostnader. Kulturetaten advarer mot å kutte i sentrale biblioteksfunksjoner. I løpet av høsten ber byrådet om å utrede mulige innsparinger i bygget. Samtidig lekker over 400 liter vann i sekundet inn i byggegropa i Bjørvika.

LES OGSÅ: Slik skal de spare i hovedbiblioteket

Prosjektet i krise

29. oktober 2014 kommer beskjeden om at vannlekkasjer på tomta har ført til merkostnader på 120 millioner kroner, og ytterligere forsinkelser. Byrådsavdeling for kultur og næring setter i gang undersøkelse via Holte Consulting, som et halvt år senere konkluderer med at prosjektet er i krise. I media skrives det om kutt i kostnadene, og opposisjonspartiene reagerer på at biblioteket er i ferd med å bli annerledes enn de så for seg. Samtidig ferdigstiller Holte Consulting sin rapport om tilstanden i byggeprosessen.

14. april 2015 må sjefen i Kulturbyggene i Bjørvika gå på dagen. Holte-rapporten kommer med knusende konklusjon om prosjektledelsen. Kulturbyråd Bjercke innsetter kultur- og idrettsbygg-leder Eli Grimsby som ny leder for etaten, og hun blir bedt om å gjennomgå hele prosjektet for å se om man kan berge den anslåtte kostnadssprekken som nå er spådd på opp mot en halv milliard kroner.

5. oktober sier byggherren opp kontrakten med entreprenøren Atlant, og ny entreprenør er først på plass 23. november.

19. november blir det klart at det nye byrådet revurderer hele prosjektet.

LES OGSÅ: – En alvorlig politisk situasjon